Scurtcircuitoare

Scurtcircuitoare


Termenul de scurtcircuitor este echivalent cu termenul de dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit care defineşte ansamblul mecanic utilizat pentru a realiza legarea la pământ şi în scurtcircuit a conductoarelor unei instalaţii electrice. Utilizarea scurtcircuitoarelor reprezintă principala măsură de protecţie preventivă a personalului împotriva riscului electric, la apariţia accidentală a tensiunii în zona de lucru. Această montare trebuie să se realizeze obligatoriu de către doi electricieni în următoarea succesiune de operaţii: a) Legarea la pământ a scurtcircuitorului, care se realizează prin fixarea fermă a clemei de legare la pământ a acestuia la priza artificială / naturală a instalaţiei electrice sau la ţăruşul scurtcircuitorului (numit şi electrod de legare la pământ) introdus în prealabil în pământ. b) Verificarea lipsei tensiunii pe conductoarele ce urmează a fi legate la pâmănt şi eventual în scurtcircuit prin intermediul unui detector de tensiune (montat în vârful unei prăjini electroizolante în cazul aplicării scurtcircuitorului în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune) c) Montarea clemelor de legare la fază ale scurtcircuitorului, ce determină realizarea concretă a conexiunii electrice temporare între conductorul de fază şi priza de legare la pământ, prin intermediul elementelor constitutive ale scurtcircuitorului. Montarea clemelor de legare la fază ale scurtcircuitorului pe conductorii instalaţiei electrice trebuie să se execute cu ajutorul prăjinilor / bastoanelor / mânerelor electroizolante destinate special acestei operaţii, în funcţie de tipul scurtcircuitorului şi tensiunea instalaţiei. Demontarea scurtcircuitorului se execută în ordine inversă montării. Scurtcircuitoarele sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61230 şi pot fi aplicate în instalaţii electrice interioare şi exterioare. Scurtcircuitoarele pot fi realizate în construcţie monofazată, trifazată sau polifazată. Cablurile de legare la fază şi pământ ale scurtcircuitoarelor sunt executate din cupru multifilar, foarte flexibil, clasa VI, conform standardului SR EN 60228 şi sunt protejate cu un înveliş izolant din material plastic transparent, extrudat direct pe conductorul multifilar, conform standardului SR EN 61138. Clemele de legare la fază şi respectiv de legare la pământ sunt proiectate şi realizate într-o largă varietate de forme constructive astfel încât să poată fi aplicate pe diferitele forme de conductoare ale instalaţiilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune şi să ofere rezistenţa mecanică necesară parcurgerii cu succes a unui incident determinat de apariţia inopinată a tensiunii electrice în instalaţie.

  • Joasa Tensiune
   Scurtcircuitoarele pentru instalaţii electrice de joasă tensiune sunt realizate în diverse variante constructive adaptate diferitelor forme ale instalaţiilor electrice de joasă tensiune: - linii electrice aeriene cu conductoare neizolate; - linii electrice aeriene cu conductoare torsadate; - posturi de transformare, firide şi cutii de distribuţie de joasă tensiune; - conductoare izolate de joasă tensiune prevăzute cu cleme de perforare (tip ENEL).
  • LEA Medie / Inalta Tensiune
   Scurtcircuitoarele mobile pentru LEA MT sunt de tip trifazat, realizate în diverse variante constructive astfel încât să ofere posibilitatea de a realiza montajul clemelor de legare la fază pe conductorii LEA de la sol sau de pe stâlp. Scurtcircuitoarele mobile pentru LEA IT sunt de tip monofazat, echipate cu cleme automate cu autoblocare, iar aplicarea acestora se realizează de pe consolele metalice ale stâlpilor cu ajutorul prăjinilor electroizolante adaptate tensiunii instalaţiei.
  • Statii transformare
   Scurtcircuitoarele mobile monofazate pentru conductori flexibili multifilari, bare cu secţiune rotundă, cuple fixe tip „T" şi „Tr" sau cuple fixe tip derivaţie din staţiile electrice de transformare sunt realizate în mai multe variante, astfel încât să ofere o cât mai ergonomică aplicare a clemelor de legare la fază pe aceste tipuri de conductori rotunzi. Scurtcircuitoarele pentru conductori cu secţiune rectangulară (bare plate, platbandă) din celulele electrice de medie tensiune sunt realizate în diverse variante constructive: monofazate sau trifazate. Aceste scurtcircu... Citeste mai mult...
  • Retele de transport feroviar (CFR / Metrou)
   Scurtcircuitoarele mobile monofazate pentru instalaţiile electrice de transport pe cale ferată sunt realizate în două variante constructive adaptate condiţiilor de montaj. Scurtcircuitoarele sunt prevăzute cu cleme speciale pentru legare la şina a III-a a instalaţiilor de la metrou, la linia de contact a căii ferate şi la şinele de cale ferată.
  • Motoare electrice
   Scurtcircuitoarele pentru motoare electrice de 0,4 sau 6kV sunt utilizate în cazul lucrărilor de intervenţie la bornele acestora pentru realizarea legării la pământ a bornelor sau a cablurilor de alimentare ale motoarelor, in vederea prevenirii accidentelor prin electrocutare.
  • Dispozitive diverse si Accesorii
   Accesoriile pentru scurtcircuitoare sunt echipamente care sunt utilizate împreună cu scurtcircuitoarele sau care servesc la păstrarea în bune condiţiuni a acestora.
  • Cleme legare faza / pamant
   Clemele de legare la fază şi clemele de legare la pământ sunt componente principale ale scurtcircuitoarelor. Clemele de legare la fază realizează legarea directă a scurtcircuitoarelor la conductoarele / barele instalaţiei electrice supuse legării la pământ sau la alte piese fixe de contact aflate pe aceste conductoare / bare. Clemele de legare la pământ realizează legarea directă a scurtcircuitoarelor la prizele fixe naturale / artificiale ale instalaţiei electrice sau la electrodul mobil de legare la pământ (ţăruşul scurtcircuitorului). Atat clemele de legare la faza c... Citeste mai mult...