Indicatoarele de defect

Indicatoarele de defect


Indicatoarele de defect sunt utilizate pentru localizarea scurtcircuitelor sau a defectelor cu pământul în reţelele electrice aeriene sau subterane de distribuţie de medie tensiune. Indicatoarele de defect asigură reducerea timpilor necesari echipelor de intervenţie pentru depistarea punctelor de defect şi implicit, reducerea duratei de deconectare a consumatorilor şi îmbătrânirea echipamentelor prin închideri repetate pe defect. Principiul general de funcţionare al indicatoarelor de defect: La producerea unui defect pe linie (scurtcircuit sau punere la pământ), toate indicatoarele instalate între staţia de alimentare şi locul de apariţie a defectului vor semnaliza optic, intermitent în timp ce indicatoarele amplasate după zona de defect, vor rămâne în stare de veghe (nu vor semnaliza). Semnalizarea defectului poate fi locală (prin emiterea de semnale luminoase de către Led-uri sau Lămpi cu xenon) cât şi cu transmitere la distanţă prin intermediul reţelei GSM sau reţelelor SCADA.

    • Indicatoare defect (DSA) pentru LEA MT/IT
      Indicatoare de defect pentru linii electrice aeriene de medie tensiune (Dispozitive semnalizare avarii) sunt executate în două variante constructive: - cu montare pe conductoarele liniei, mai exact cu cate un indicator de defect montat pe fiecare din conductoarele LEA; - cu montare pe stâlpii LEA, a unui singur indicator de defect, la 3÷5 m sub coronamentul liniei. Amplasarea indicatoarelor de defect se face pe stâlpii LEA, în punctele de derivaţie, ramificaţie sau de secţionare, fără a fi necesară scoaterea de sub tensiune a liniei.
    • Indicatoare defect (DSA) pentru LES MT
      Indicatoare de defect pentru linii electrice subterane de medie tensiune se montează pe conductoarele LES şi semnalizează local prin semnale optice sau la distanţă (prin posibilitatea integrării în sistemele SCADA existente) apariţia unui defect cu pământul sau scurtcircuit în reţea.