Indicatoare defect (DSA) pentru LEA MT/IT


Indicatoare de defect pentru linii electrice aeriene de medie tensiune (Dispozitive semnalizare avarii) sunt executate în două variante constructive: - cu montare pe conductoarele liniei, mai exact cu cate un indicator de defect montat pe fiecare din conductoarele LEA; - cu montare pe stâlpii LEA, a unui singur indicator de defect, la 3÷5 m sub coronamentul liniei. Amplasarea indicatoarelor de defect se face pe stâlpii LEA, în punctele de derivaţie, ramificaţie sau de secţionare, fără a fi necesară scoaterea de sub tensiune a liniei.