Scurtcircuitoare


Dispozitivele mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit (denumite în mod curent ca și „scurtcircuitoare”) reprezintă echipamente de protecție utilizate pentru a realiza legarea temporară la pământ şi în scurtcircuit a conductoarelor unei instalaţii electrice. Utilizarea scurtcircuitoarelor reprezintă principala măsură de protecţie preventivă a personalului împotriva riscului electric, la apariţia accidentală a tensiunii în zona de lucru. Montarea scurtcircuitoarelor în instalații trebuie să se realizeze obligatoriu de către doi electricieni, în următoarea succesiune de operaţii: a) Legarea la pământ a scurtcircuitorului
  • , care se realizează prin fixarea fermă a clemei de legare la pământ (CLP) sau a papucului cablului de legare la pământ la priza artificială / naturală a instalaţiei electrice sau la electrodul mobil de legare la pământ (denumit în mod curent ca și „țărușul” scurtcircuitorului) introdus în prealabil în pământ;
b) Verificarea lipsei tensiunii
  • pe conductoarele ce urmează a fi legate la pământ / scurtcircuitate prin intermediul unui detector de tensiune;
c) Montarea clemelor de legare la fază
  (CLF) ale scurtcircuitorului, ce determină realizarea concretă a conexiunii electrice temporare între conductorul de fază şi priza de legare la pământ, prin intermediul elementelor constitutive ale scurtcircuitorului.
În funcţie de tipul scurtcircuitorului şi tensiunea instalației în care se aplică scurtcircuitorul, montarea clemelor de legare la fază ale scurtcircuitorului pe conductorii instalaţiei electrice trebuie să se execute cu ajutorul prăjinilor / bastoanelor / mânerelor electroizolante destinate special acestei operaţii. Scurtcircuitoarele sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61230, în diverse configurații constructive: monofazate, trifazate sau polifazate şi pot fi aplicate atât în instalaţii electrice interioare cât şi în instalații exterioare. Cablurile de scurtcircuitare și legare la pământ pot fi conectate în diverse configurații, în funcție de necesități. Cablurile de scurtcircuitare şi legare la pământ ale scurtcircuitoarelor sunt executate din cupru multifilar, foarte flexibil, clasa VI, conform standardului SR EN 60228 şi sunt protejate cu un înveliș izolant din material plastic transparent, extrudat direct pe conductorul multifilar, conform standardului SR EN 61138. Clemele de legare la fază (CLF) şi clemele de legare la pământ (CLP) sunt proiectate şi realizate într-o largă varietate de forme constructive astfel încât să poată fi aplicate pe diferitele forme de conductoare ale instalaţiilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune şi să ofere rezistenţa mecanică necesară parcurgerii cu succes a unui incident determinat de apariţia inopinată a tensiunii electrice în instalație. Chiar dacă pare mai puțin importantă, alegerea corectă a clemelor de legare la fază și pământ oferă utilizatorului posibilitatea de a aplica scurtcircuitorul în condiții ergonomice îmbunătățite și în același timp, siguranță deplină din punct de vedere al protecției electrice. Clemele de legare la fază și pământ sunt fixate pe conductorul instalației sau pe bara de legare la pământ prin diverse metode:
 • Strângere cu șurub (în care conductorul este prins ferm între corpul clemei și bacul mobil acționat de un șurub, acțiune eventual precedată de o prefixare a clemei pe conductor). În acest caz forța de strângere a clemei pe conductor este asigurată de momentul manual de strângere al șurubului de acționare a clemei,
 • Strângere elastică (în care conductorul este prins între corpul clemei și bacul mobil acționat de un arc sau sisteme elastice). În acest caz forța de strângere a clemei pe conductor este direct dependentă de caracteristicile arcului și de dimensiunile conductorului.
 • Strângere prin formă și greutate (cu autostrângere). În acest caz forța de strângere a clemei pe conductor este direct dependentă de greutatea ansamblului clemă de legare la fază – conductor de legare la pământ
În cazul clemelor de legare la fază și a clemelor de legare la pământ cu șurub de acționare, acesta poate fi prevăzut cu diverse capete terminale astfel încât să permită cuplarea clemei la alte dispozitive sau manevrare manuală. Clemele de legare la fază cu strângere cu șurub sunt prevăzute preponderent cu capete tip “baionet RO”, care pot fi ușor cuplate și decuplate din sistemele de cuplare tip “baionet RO” ale prăjinilor electroizolante. Clemele de legare la pământ – deoarece sunt montate manual pe platbanda de legare la pământ sau pe alte elemente similare – sunt prevăzute în special cu șuruburi cu “tijă transversală”, culisantă. Opțional clemele de legare la fază pot fi furnizate și cu alte forme de capete terminale ale șurubului cum ar fi: “inel” (pentru a permite acționarea prin intermediul unei piese tip cârlig), “baionet DIN” (un sistem similar cu cel “baionet RO” dar având alte dimensiuni), “hexagon 12 mm” (pentru a putea fi acționat cu o prăjină prevăzută cu sistem de cuplare hexagonal), “mâner izolat” (pentru a putea fi acționat manual). Clemele de legare la fază cu strângere cu șurub sunt realizate în două categorii constructive: “clasice” și “automate”. Clemele cu strângere cu șurub încadrate în categoria clemelor “clasice”sunt cleme prevăzute cu un simplu șurub de acționare care asigură deplasarea bacului și strângerea clemei pe conductor. Clemele cu strângere cu șurub încadrate în categoria clemelor “automate” sunt cleme la care un sistem de pârghii și arcuri permite o deplasare automată a bacului clemei la contactul clemei cu conductorul pe care urmează a fi fixată, mișcare ce asigură prefixarea clemei pe conductor. Ulterior acestei faze, clema trebuie strânsă ferm de conductor prin acționarea șurubului și blocarea poziției bacului. Clemele cu strângere elastică sau cele cu autostrângere pot fi încadrate tot în categoria clemelor “automate”, odată ce clema a fost agățată / aplicată prin împingere pe conductor, conductorul rămânând fixat între bacul și corpul clemei. În funcție de tipul instalației și de forma conductoarelor / barelor acesteia, clemele de legare la fază sunt concepute ca formă și astfel dimensionate încât să permită aplicarea lor simplă și sigură pe:
 • conductoarele neizolate ale LEA de joasă / medie / înaltă tensiune,
 • bare sau piese cu secțiune rectangulară (cleme pentru bare plate),
 • bare sau piese cu secțiune rotundă (cleme pentru bare rotunde),
 • piese sferice de diferite dimensiuni;- bare cu diverse forme (cleme universale),
 • piese terminale din instalații având diverse forme / destinații (borne capsulate, socluri pentru cleme de perforare, socluri pentru siguranțe MPR, conectoare ambroșabile, diverse forme de conectori de tensiune, etc).
Clemele de legare la pământ realizează legarea directă a scurtcircuitoarelor la prizele fixe naturale / artificiale ale instalaţiei electrice sau la electrodul mobil de legare la pământ (țărușul scurtcircuitorului). Clemele de legare la pământ sunt realizate în mai multe forme și tipodimensiuni în funcţie de valoarea curentului nominal de scurtcircuit care trebuie asigurat prin montarea scurtcircuitorului și de forma și dimensiunile elementului de legare la pământ. Clemele de legare la pământ sunt în general cleme “manuale” (care se montează direct cu mâna pe elementul de legare la pământ). Ele pot fi de construcție “clasică” tip menghină sau pot fi prevăzute cu “bac de răzuire”. Prin aplicarea şi strângerea lor, clemele manuale de legare la pământ cu bac de răzuire îndepărtează straturile de oxizi, impurități şi vopsea de protecţie, până la suprafața metalului obţinându-se o rezistenţă de contact corespunzătoare. Tot în categoria clemelor de legare la pământ intră și clemele cu destinație specială, aplicabile pe șinele de cale ferată. Scurtcircuitoarele pot fi ambalate în:
 • huse de diverse dimensiuni, din material textil impermeabil
 • cutii din material plastic
 • cutii din tablă vopsită