Module tubulare de sedimentare


Modulele tubulare pentru sedimentare (apa potabilă sau apă uzată) sunt echipamente utilizate în decantoare pentru: - mărirea capacităţii de decantare; - micşorarea cantităţii de elemente solide (floculi); - mărirea încărcării specifice hidraulice; - creşterea vitezei de decantare; - reducerea numărului de sisteme de decantare. Montajul se face pe sisteme speciale de susţinere.