Servicii de verificări periodice - Romind

Servicii de verificări periodice


MĂSURĂ SANITARĂ OBLIGATORIE: Echipamentele de protecție aduse / trimise la noi cu cerința de a fi verificate periodic trebuie să fie prezentate într-o stare curată (cizmele electroizolante, mănușile electroizolante, prăjinile electroizolante, detectoarele de tensiune, scurtcircuitoarele, echipamentele de lucru la înălțime SĂ NU FIE MURDARE de noroi, ulei, etc). În condiţiile actualei crize sanitare, vă informăm că NU vom recepționa echipamente murdare pentru verificări. Utilizarea în condiții de siguranță a echipamentelor de protecție depinde de mai multe activități si capacitați profesionale: Operarea corectă a fiecărei componente a echipamentului de protecție, Abilitatea utilizatorului de a alege corect echipamentele specifice de protecție în funcţie de condiţiile de lucru și tipul de muncă desfăşurată, Abilitățile de folosire a setului de echipamente selectat, Acumularea de cunoștințe despre utilizarea echipamentului prin instruire practică, Citirea cu atenţie și înţelegerea manualului de utilizare aferent fiecărui component, Realizarea de inspecții regulate ale echipamentului, Întreținerea și depozitarea corespunzătoare a echipamentului. Inspecțiile regulate ale echipamentelor de protecție se împart în două categorii: Verificări vizuale efectuate de către utilizator cu scopul de a observa eventualele deteriorări ale echipamentelor utilizate, verificări ce sunt recomandate a fi efectuate înainte de fiecare utilizare a echipamentului Verificările periodice ale echipamentelor de protecție efectuate de personal instruit și autorizat cu rolul de a constata menținerea unor caracteristici și proprietăți fizice ale acestor echipamente care asigură siguranța utilizării. Verificările periodice sunt în general teste cu caracter nedistructiv realizate pe standuri de încercare, utilizând echipamente de măsurare adecvate. Există cazuri în care verificările periodice conțin și inspecții vizuale ale echipamentelor, inspecții care au rolul de a identifica urmele de uzură sau îmbătrânire a materialelor din care sunt confecționate echipamentele, urmele de coroziune ca urmare a unor factori de mediu sau pur și simplu lipsa unor repere din componența unor dispozitive. Verificările periodice se fac în conformitate cu instrucțiunile de verificare periodică prezentate cartea tehnică a echipamentului precum şi în conformitate cu instrucțiunile de verificare periodică reglementate de standardele româneşti / europene în vigoare. Verificările periodice pot fi făcute atât la punerea în utilizare a unor echipamente (dacă normativele naționale sau reglementările interne ale utilizatorilor solicită acest lucru), cât și periodic la intervale regulate de timp, reglementate de standardele de produs sau de instrucțiuni ale producătorilor de echipamente. Verificările periodice ale echipamentelor de protecție trebuie efectuate de personal instruit și calificat pentru a efectua aceste servicii, în Laboratoare de încercări atestate de Organisme de certificare a laboratoarelor de încercări (dacă este cazul) sau în spații destinate realizării unor astfel de servicii, dotate cu aparatură și instrumentar corespunzător.