Servicii de verificări periodice


Utilizarea în siguranță a echipamentului de protecție depinde de: - Funcționarea corectă a fiecărei componente ale echipamentului de protecție; - Capacitatea utilizatorului de a selecta corect echipamentul de protectie specific in funcţie de condiţiile de munca si tipul de munca efectuata; - Abilitățile de utilizare a setului de echipamente selectat; - Acumularea de cunoștințe privind utilizarea echipamentelor prin pregătire practică; - Citirea și înțelegerea atentă a manualului de utilizare pentru fiecare componentă; - Efectuarea inspecțiilor regulate ale echipamentului; - Întreținerea și depozitarea corespunzătoare a echipamentului. Inspecția echipamentului de protecție este împărțită în două categorii: Inspecții vizuale efectuate de utilizator pentru a sesiza eventualele deteriorări ale echipamentului utilizat, inspecții recomandate a fi efectuate înainte de fiecare utilizare a echipamentului. Inspecții periodice ale echipamentului de protecție efectuate cu personal instruit și autorizat, menite să recunoască menținerea caracteristicilor fizice și proprietăților acestor echipamente pentru a asigura utilizarea lor în siguranță. Inspecțiile periodice sunt în general încercări nedistructive efectuate pe standuri de testare, cu echipamente de măsurare adecvate. Există circumstanțe în care verificările periodice includ și inspecții vizuale ale echipamentelor, inspecții menite să identifice urme de uzură sau îmbătrânire a materialelor care compun echipamentul, urme de coroziune ca urmare a factorilor de mediu sau absența componentelor unor dispozitive. Verificările periodice se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de inspecție periodică prevăzute în manualul tehnic al echipamentului, precum și în conformitate cu instrucțiunile de inspecție periodică reglementate de standardele române/europene în vigoare. Inspecțiile periodice pot fi efectuate atât la punerea în funcțiune a echipamentelor (dacă reglementările naționale sau interne ale utilizatorilor impun acest lucru), cât și periodic la perioade de timp regulate, reglementate de standardele de produs sau de instrucțiunile producătorilor de echipamente. Inspecțiile periodice ale echipamentelor de protectie trebuie efectuate de către personal instruit si calificat pentru efectuarea acestor servicii, in laboratoare de încercări certificate de Organismele de Acreditare ale laboratoarelor de încercări (daca exista) sau in spatii destinate efectuării unor astfel de servicii, prevăzute cu echipamente si instrumente corespunzătoare.