Prăjini electroizolante și accesorii


Prăjinile electroizolante sunt dispozitive de protecţie proiectate și realizate cu rolul de a preveni atingerea unor elemente conductoare aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune şi de a asigura distanţa minimă de vecinătate la manevrele executate în instalaţii electrice interioare sau exterioare. Dacă în cazul instalaţiilor de joasă tensiune nu există o distanţă de vecinătate normată, interzicându-se doar atingerea directă a părţilor aflate sub tensiune, în cazul instalaţiilor de medie şi înaltă tensiune distanţa minimă de vecinătate este în prezent stabilită de societățile de distribuție și transport a energiei electrice (prin normative interne) şi variază în funcţie de tensiunea nominală a instalaţiei şi de felul instalaţiei. Tensiunea nominală a instalaţiei reprezintă pentru prăjinile electroizolante tensiunea de utilizare a acestora (Un). Prăjinile electroizolante au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă şi sunt prevăzute la capătul de lucru cu:
 • piese care permit acţionarea unor elemente ale instalaţiei (uzual sub formă de cârlig);
 • sisteme care permit cuplarea altor dispozitive de protecţie.
Cele mai cunoscute sisteme de cuplare întâlnite pe piaţa românească sunt:
 • sistemul cu locaș „hexagon 12 tip C & filet M10(realizat din material plastic + elemente metalice şi întâlnit cu precădere la prăjinile telescopice) şi
 • sistemul cu locaș „baionet RO" (realizat din elemente metalice, întâlnit cu precădere la prăjinile modulare folosite la aplicarea scurtcircuitoarelor dotate cu cleme cu strângere pe conductor prin intermediul unui șurub).
În afara acestor două sisteme, prăjinile pot fi prevăzute, la cererea expresă a clientului, cu:
 • sistem de cuplare cu locaș „baionet DIN” (realizat din elemente metalice),
 • sistem de cuplare „universal” (formă de rozetă, metalic sau din material plastic).
 • Toate prăjinile electroizolante sunt prevăzute cu un element de delimitare a mânerului (limitator) pentru a indica faptul că în timpul utilizării prăjinii mâinile lucrătorului să fie poziţionate exclusiv în zona de mâner. Acest limitator este realizat în mod uzual dintr-un inel din material plastic sau în cazuri speciale printr-o etichetă. Marea majoritate a prăjinilor sunt prevăzute în zona de capăt a mânerului cu un dop de protecţie la șocuri. Prăjinile care trebuie manevrate / extinse în poziție verticală, fără a fi ridicate de pe sol sunt prevăzute cu talpă metalică pentru îmbunătățirea stabilității în timpul lucrului, talpa fiind apăsată pe sol de piciorul operatorului. La cererea expresă a clientului, pentru anumite tipuri de prăjini, pot fi furnizate extensii din tub din răşină armată cu fibră de sticlă pentru majorarea lungimii mânerului prăjinii.
Prăjinile se caracterizează prin următoarele elemente dimensionale:
 • Lungimea totală a prăjinii - măsurată între cele două extremităţi, în condițiile în care toate modulele prăjinii sunt conectate între ele sau toate tronsoanele prăjinii telescopice sunt extinse la maxim;
 • Lungimea utilă a prăjinii - măsurată de la extremitatea ce conţine sistemul de cuplare sau piesa de manevră (capul de lucru) până la nivelul elementului de delimitare a mânerului (în condițiile descrise mai sus). Această lungime utilă trebuie să fie mai mare sau egală cu distanţa de vecinătate prevăzută în normativele în vigoare
 • Lungimea mânerului - măsurată de la nivelul inelului de delimitare a mânerului până la cealaltă extremitate a prăjinii (dopul de protecţie), practic lungimea zonei în care pot fi poziționate mâinile operatorului
 • Lungime în stare de transport – măsurată în condițiile în care modulele prăjinii sunt deconectate sau tronsoanele prăjinii telescopice sunt pliate în poziție de transport
 • Diametre module / tronsoane – diametrele exterioare ale tuburilor din care este realizată prăjina
 • Masa – masa prăjinii fără husă de transport
Prăjinile electroizolante sunt executate în mai multe variante constructive:
 • modulare, cu utilizare multiplă (din mai multe elemente (module) conectabile între ele);
 • telescopice, cu utilizare multiplă (cu mai multe tronsoane extensibile);
 • specializate (special concepute pentru o anumită aplicație).

Prăjinile electroizolante modulare cu utilizare multiplă (PMU sau PMP) sunt constituite din unul sau mai multe elemente (module) care pot fi asamblate mecanic pentru a realiza un echipament complet și sunt prevăzute cu sistem de cuplare cu locaș „baionet RO” care permite cuplarea altor dispozitive de protecţie, adaptoare sau accesorii (opțional pot fi echipate și cu alte sisteme de cuplare, în funcție de cerințele clientului). Sistemul de cuplare „baionet RO” poate fi reglat în două poziții: -„fixă” atunci când piulița de reglaj blochează sistemul de cuplare pe aceeaşi axă cu axa prăjinii; -„articulată” când piulița de reglaj este desfăcută și permite sistemului de cuplare o poziție înclinată pe orice direcție, cu maxim 6˚ față de axa prăjinii. Sistemul de conectare dintre modulele prăjinilor este de tip baionet și este, în mod uzual, realizat din piese din material plastic, cu bune proprietăți mecanice și rezistență la șocuri. Prăjinile modulare tip PMU pot fi utilizate în instalaţii electrice interioare sau exterioare exclusiv pe timp fără precipitații. Prăjinile modulare tip PMP pot fi utilizate în instalaţii electrice interioare sau exterioare atât pe timp fără precipitații, cât și pe timp cu precipitaţii.
Prăjinile electroizolante telescopice cu utilizare multiplă (PTU) sunt realizate din două sau mai multe elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau pliate într-un mod nedemontabil și sunt prevăzute cu sistem de cuplare cu locaș „hexagon 12” care permite cuplarea altor dispozitive de protecţie, adaptoare sau accesorii (opțional pot fi echipate și cu alte sisteme de cuplare, în funcție de cerințele clientului). Fixarea prăjinii în poziţia de lucru se realizează prin extinderea tronsoanelor (de la cel mai mic în diametru către cele cu diametru mai mare) şi blocarea poziției acestora prin intermediul unor butoane acționate cu arcuri. Ataşarea detectorului de tensiune sau a unui alt echipament în sistemul de cuplare cu locaş hexagonal se realizează prin clichetare, iar detaşarea acestora se face numai prin acţionarea butonului-pârghie al sistemului de cuplare. Pentru a preveni deteriorarea sau blocarea acționărilor cu butoane, la prăjinile telescopice cu lungimi mari, zona butoanelor este acoperită cu un manșon elastic semitransparent prevenind astfel pătrunderea în această zonă a prafului, nisipului sau apei. Aceste manșoane elastice oferă prăjinilor și o mult mai bună rezistență la șocurile ce pot fi cauzate de căderea prăjinii pe sol. Prăjinile telescopice PTU pot fi utilizate în instalaţii electrice interioare sau exterioare, pe timp fără precipitații.
Prăjinile electroizolante specializate sunt prăjini astfel concepute pentru a efectua în condiții de siguranță o anumită operație fiind prevăzute la capătul de lucru cu diverse piese (uzual metalice) sub formă de cârlig. În această grupă se încadrează:
 • prăjinile pentru manevrarea separatorilor (tip PSU),
 • prăjinile pentru manipularea cablurilor (tip PCU),
 • prăjinile pentru acţionarea echipamentelor electrice (tip PAE),
 • prăjinile pentru scoaterea de sub tensiune a accidentaților (prăjini de salvare cu cange).
Toate aceste prăjini specializate pot fi utilizate în instalaţii electrice interioare sau exterioare, pe timp fără precipitații. În funcţie de domeniul de utilizare, prăjinile electroizolante sunt realizate în conformitate cu prevederile standardelor SR EN 61230; SR EN 61235; SR EN 50508.
Pentru a permite utilizarea prăjinilor în diverse scopuri acestea pot fi însoțite de o serie de alte echipamente, adaptoare şi accesorii. Adaptoarele sunt dispozitive care fac legătura între sistemele de cuplare din vârful prăjinilor şi alte echipamente utilizate la lucrări / manevre în instalaţii electrice exterioare de medie şi înaltă tensiune. Accesoriile sunt dispozitive utilizate împreună cu prăjinile electroizolante pentru realizarea diverselor lucrări / manevre în instalaţii electrice. Principalele aplicații în care sunt utilizate prăjinile electroizolante sunt următoarele:
 • montarea şi demontarea clemelor de legare la fază a scurtcircuitoarelor;
 • montarea şi demontarea de plăci electroizolante, a tecilor sau pălăriilor electroizolante;
 • montarea şi demontarea cârligelor / dispozitivelor de ancorare pentru lucru la înălţime;
 • manevrarea separatorilor;
 • manipularea cablurilor aflate sub tensiune;
 • tăierea unor branșamente electrice în caz de urgență;
 • verificarea prezenţei/absenţei tensiunii utilizând un detector de tensiune;
 • verificarea sarcinii fazelor (măsurarea curentului) utilizând un clește ampermetric;
 • verificarea corespondenței fazelor utilizând un indicator monopolar de faze;
 • montarea indicatoarelor de defect pe conductoarele LEA aflate sub tensiune;
 • desprinderea unei persoane electrocutate de instalația aflată sub tensiune cu care acesta este în contact și scoaterea lui în afara zonei de pericol pentru acordarea primului ajutor;
 • descărcarea de sarcini capacitive folosind un set adecvat de rezistențe;
 • ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri;
 • îndepărtarea de pe conductorii electrici aflați sub tensiune a diverselor obiecte căzute pe acestea;
 • lucrări de defrișare a vegetației din vecinătatea instalaţiilor electrice sub tensiune;
 • lucrări de curățire a conductoarelor, barelor sau izolatorilor instalaţiilor electrice sub tensiune, utilizând diverse tipuri de perii sau alte dispozitive.

Prăjinile electroizolante trebuie utilizate în instalațiile și cu scopul pentru care au fost realizate, menționate în instrucțiunile de utilizare ale prăjinii. Prăjinile electroizolante sunt dispozitive de protecţie care necesită verificare dielectrică periodică pentru a se asigura că sunt menţinute proprietăţile izolante ale acestora. Tensiunea la care sunt verificate aceste echipamente se numește tensiune de încercare, valoarea ei fiind reglementată de standarde în funcţie de tensiunea de utilizare. Verificările periodice trebuie realizate în condiţii speciale, în Laboratoare competente pentru a efectua astfel de teste. Prăjinile electroizolante se livrează ambalate în huse din material impermeabil. Pentru a permite utilizarea prăjinilor în diverse scopuri, acestea pot fi însoțite de o serie de alte echipamente: adaptoare şi accesorii. Adaptoarele sunt dispozitive care fac legătura între sistemele de cuplare din vârful prăjinilor şi alte echipamente utilizate la lucrări / manevre în instalații electrice exterioare de medie şi înaltă tensiune. Accesoriile sunt dispozitive utilizate împreună cu prăjinile electroizolante pentru realizarea diverselor lucrări / manevre în instalaţii electrice.
Prajini electroizolante Romind T&G - Cum se fabrica