Cariere

Căutăm personal care să dea dovadă de seriozitate și profesionalism.

Oferim pachet salarial funcție de performanță, cu carte de muncă și asigurări sociale.


Responsabil Vânzări 

Scurtă descriere a postului:
Angajat în cadrul Comp. Comercial – Marketing cu atribuțiuni în domeniul vânzărilor, promovării produselor şi gestionării relației tehnice şi comerciale cu furnizorii și clienții.

Principalele obiective ale postului:
- Menţinerea şi dezvoltarea relațiilor cu clienţii şi furnizorii existenți (parteneri externi și interni);
- Stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii cu clienţi şi furnizori potenţiali;
- Gestionarea proceselor de ofertare şi vânzare de produse şi servicii (stabilirea soluției tehnice adecvate cerinţelor clientului; transmiterea ofertei de preț, negocierea unor contracte de furnizare de produse sau a unor contracte de distribuție).
- Efectuarea de activităţi de promovare a produselor prin:
     - informarea clienţilor asupra caracteristicilor produselor;
     - transmiterea către clienţi a materialelor cu caracter publicitar;
     - participarea la acţiuni de prezentare a produselor.

Competențe minimale:
Bune abilități de comunicare (scris și oral), prezentare, negociere;
Bune abilități de planificare şi organizare a muncii;
Cunoștințe operare PC – nivel avansat.

Competențe și calificări căutate (fără a fi considerate limitative):
Inginer – profil Electrotehnic / Inginerie Electrică;
Cunoștințe limba engleză – nivel mediu.
Disponibilitate pentru deplasări – Permis de conducere categoria B.

Experiența într-un post similar constituie un avantaj.

Mobilitatea postului: Locație stabilă (se asigură transport de la stația de metrou Costin Georgian până la sediul firmei).

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoțită de CV la adresa office@romind.ro.

 


Controlor Tehnic de Calitate 

Responsabilitati:

- efectuează controalele de conformitate pentru: produsele aprovizionate, semifabricatele şi subansamblele de pe fluxul de fabricaţie, produsele finite, produsele ROMIND prelucrate la terţi, produsele intermediate, în conformitate cu documentaţia tehnică pentru control;

- întocmeşte şi gestionează rapoartele de neconformitate pentru materiale, semifabricate, produse finite, produse prelucrate la terţi, produse intermediare;

-  urmăreşte aplicarea soluţiilor de tratare a neconformităţii;

- analizează produsele venite pentru service şi întocmeşte rapoartele de service;

- emite şi gestionează declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie pentru produsele livrate;

- efectuează măsurători pentru omologarea / reomologarea matriţelor;

-  efectuează măsurători pentru prototipuri.

  Cunoștinte și aptitudini:

-  Cunoştinţe operare PC-MS Office;

-  Foarte bune cunoştinţe de utilizare ale echipamentelor de măsurare (şublere, micrometre, lere, comparatoare, chei dinamometrice, etc );

-  Foarte bune cunoştinţe de desen tehnic;

-  Bune cunoştinţe de tehnologie de prelucrare pe maşini unelte;

-  Atenţie concentrată şi distributivă;

-  Persoană ordonată;

-  Bun organizator;

- Aptitudini de comunicare şi lucru în echipă.

Experiența într-un post similar constituie un avantaj.

Mobilitatea postului: Locație stabilă (se asigură transport de la stația de metrou Costin Georgian până la sediul firmei).

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoțită de CV la adresa office@romind.ro.


Muncitori calificați:

- Reglor mașini de injecție - atelier injecție mase plastice

- Strungar – strung universal

- Frezor – freză universală

- Sculer-matrițer – execuție și întreținere ștanțe și matrițe de injecție mase plastice


Mobilitatea postului: Locație stabilă (se asigură transport de la stația de metrou Costin Georgian până la sediul firmei).

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoțită de CV la adresa office@romind.ro.

 Vrei sa te alături echipei ROMIND?

Dacă vreţi să vă construiţi o carieră într-un mediu dinamic şi profesionist, cu o cultură organizaţională orientată spre munca în echipă şi eficientă, ne puteți trimite un CV la adresa de email: office@romind.ro.

Vă rugăm să specificați principalele domenii de care aţi fi interesat. Aplicaţia va fi înregistrată în baza noastră de date, urmând să vă contactăm în momentul în care vom derula un proces de recrutare corespunzător opțiunilor și experienței dvs.