Cariere

1. Şef Laborator de Încercări la Înaltă Tensiune

Scurtă descriere a postului:

Aplicarea politicii firmei referitoare la serviciile de încercare prestate de Laboratorul de Încercari la Înaltă Tensiune (max. 110kV), atât pentru clienţii interni, cât şi pentru clienţii externi.

Principalele obiective ale postului:

  • menţinerea sistemului de management al laboratorului conform cu cerinţele de acreditare ale RENAR şi cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018
  • menţinerea acreditării RENAR
  • planificarea şi organizarea efectuării încercărilor în conformitate cu reglementarile legale şi documentaţia în vigoare
  • supervizează încercările la înaltă tensiune efectuate de personalul care desfăşoară activitaţi de încercare
  • să se asigure că încercările efectuate la înaltă tensiune satisfac cerinţele clientului şi ale RENAR-ului (după caz)

Cerințe minimale:
- studii tehnice superioare în domeniul electric – inginer electrotehnic / electroenergetic
- cunoștințe operare PC – Microsoft Office Word, Excel, Outlook
- cunoștințe limba engleză – nivel elementar scris/vorbit
- aptitudini organizatorice

Mobilitatea postului: Locație stabilă (se asigură transport de la stația de metrou Costin Georgian până la sediul firmei)

Cei interesați sunt rugați să transmită de urgenţă o scrisoare de intenție însoțită de CV la adresa office@romind.ro sau prin fax la numărul: 021.352.87.44.2. Controlor Tehnic de Calitate

Responsabilități:
- efectuează controalele de conformitate pentru: produsele aprovizionate, semifabricatele şi subansamblele de pe fluxul de fabricaţie, produsele finite, produsele ROMIND prelucrate la terţi, produsele intermediate, în conformitate cu documentaţia tehnică pentru control
- întocmeşte şi gestionează rapoartele de neconformitate pentru materiale, semifabricate, produse finite, produse prelucrate la terţi, produse intermediate
- urmăreşte aplicarea soluţiilor de tratare a neconformităţii
- analizează produsele venite pentru service şi întocmeşte rapoartele de service
- emite şi gestionează declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie pentru produsele livrate
- efectuează măsurători pentru omologarea /reomologarea matriţelor
- efectuează măsurători pentru prototipuri

Cunostințe și aptitudini:
- cunoştinţe operare PC-MS Office
- foarte bune cunoştinţe de utilizare ale echipamentelor de măsurare (şublere, micrometre, lere, comparatoare, chei dinamometrice, etc )
- foarte bune cunoştinţe de desen tehnic
- bune cunoştinţe de tehnologie de prelucrare pe maşini unelte şi maşini de injecţie materiale plastice
- atenţie concentrată şi distributivă
- persoană ordonată
- bun organizator
- aptitudini de comunicare şi lucru în echipă

Mobilitatea postului: Locație stabilă (se asigură transport de la stația de metrou Costin Georgian până la sediul firmei)

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoțită de CV la adresa office@romind.ro sau prin fax la numărul: 021.352.87.44

 Vrei sa te alături echipei ROMIND?

Dacă vreţi să vă construiţi o carieră într-un mediu dinamic şi profesionist, cu o cultură organizaţională orientată spre munca în echipă şi eficientă, ne puteți trimite un CV la adresa de email: office@romind.ro.

Vă rugăm să specificați principalele domenii de care aţi fi interesat. Aplicaţia va fi înregistrată în baza noastră de date, urmând să vă contactăm în momentul în care vom derula un proces de recrutare corespunzător opțiunilor și experienței dvs.