Turnuri de racire

Turnuri de racire


Societatea noastră pune la dispoziţia clienţilor săi soluţii tehnico-economice optimizate pentru rezolvarea oricăror probleme cu care aceştia se confruntă în domeniul turnurilor de răcire sau al circuitelor de răcire. Soluţiile tehnico-economice oferite de societatea noastră garantează obţinerea de reduceri semnificative ale cheltuielilor de investiţii şi de exploatare şi totodată creşterea productivităţii instalaţiilor de răcire. Economiile de combustibil sau energie realizate ca urmare a aplicării practice a soluţiilor propuse vor permite amortizarea rapidă a cheltuielilor de investiţii efectuate pentru repararea / modernizarea turnului de răcire. Societatea ROMIND T&G: - produce şi livrează componente funcţionale moderne pentru turnuri de răcire noi sau pentru reabilitarea / retehnologizarea / modernizarea turnurilor de răcire existente, de orice tip şi capacitate. - livrează la cheie turnuri de răcire de capacitate mică sau medie, cu ventilare mecanică (tiraj forţat). - furnizează servicii de asistenţă tehnică, inginerie tehnologică, studii de soluţie, expertizare funcţională (probe de performanţă), pentru turnuri de răcire şi circuite de răcire. Principalele avantaje ale folosirii produselor şi serviciilor noastre în domeniul turnurilor de răcire sunt următoarele: - garanţia punerii în operă a celor mai bune soluţii tehnice, profesionale, optimizate pentru obiectivul concret; - garanţia achiziţionării unor echipamente de calitate superioară, certificate şi agrementate; - garanţia livrării la timp a produselor şi serviciilor solicitate (documentaţie tehnică de execuţie, echipamente funcţionale, lucrări de asamblare şi montaj); - garanţia realizării unor indicatori tehnici şi economici superiori în exploatare ce conduc la realizarea de economii prin reduceri de costuri de producţie: - reduceri semnificative ale temperaturilor apei recirculate prin instalaţiile tehnologice; - reduceri semnificative ale consumurilor energetice pentru pomparea apei şi ventilarea aerului; - creşteri ale randamentelor proceselor tehnologice deservite de turnul de răcire; - îmbunătăţirea operabilităţii şi reducerea costurilor de întreţinere / exploatare (echipamentele funcţionale necesită întreţinere redusă şi au durată mare de viaţă); - reducerea necesarului de apă de adaos şi a pierderilor de apă; - reducerea poluării mediului prin: micşorarea pierderilor de apă prin antrenare de picături, reducerea poluării chimice şi termice, reciclabilitatea materialelor, reducerea zgomotului; - cresterea securităţii şi fiabilităţii în exploatare, prin evitarea incidentelor şi avariilor în instalaţie, creşterea duratei de viaţă a echipamentelor, evitarea incendiilor sau îngheţului în interiorul turnului de răcire, limitarea problemelor cauzate de eroziune, coroziune, givraj al palelor ventilatorului.

  • Echipamente pentru turnuri de racire
   Categoriile de componente funcţionale moderne produse şi furnizate de firma noastră pentru turnuri de răcire noi sau pentru reabilitarea / retehnologizarea / modernizarea turnurilor de răcire existente, de orice tip şi capacitate sunt: - umpluturi de turn; - sisteme de distribuţie a apei în turn prevăzute cu dispozitive de dispersie a apei; - separatoare de picături; - sisteme de susţinere a echipamentelor funcţionale; - sisteme de protecţie antiîngheţ; - agregate de ventilare (complete sau componente); - sisteme de reglare automată a temperaturii apei din circuitul de r... Citeste mai mult...
  • Servicii
   Consultanţă şi inginerie tehnologică ROMIND T&G efectuează servicii de consultanţă şi inginerie tehnologică (proiectare tehnologică) în domeniile turnurilor de răcire şi instalaţiilor de curăţare /filtrare a apelor industriale şi potabile, pentru implementarea celor mai indicate echipamente şi modalităţi de lucru, în situaţia concretă a clientului. Măsurători de performanţă funcţională la turnurile de răcire ROMIND T&G efectuează probe de performanţă funcţională la turnuri de răcire de orice tip şi orice capacitate, cu punerea în evidenţă a ... Citeste mai mult...
  • Turnuri de racire mici si medii
   Prin exploatarea unui principiu natural simplu, care spune că prin evaporarea forţată a unei cantităţi minime de apă se produce o scădere a temperaturii unei mase mari de apă, turnurile de răcire cu evaporare sunt cele mai raspândite sisteme de răcire, atât pentru aplicaţii civile cât şi industriale. Temperatura minimă care se poate obţine teoretic prin utilizarea unui astfel de turn este cea indicată de temperatura ambiantă la termometrul umed, măsurată în instalaţie. Temperatura termometrului umed este în mod normal substanţial mai scăzută decât temperatura indica... Citeste mai mult...