Echipamente colective de protecție


Mijloacele (echipamentele) tehnice de protecţie colectivă sunt destinate prevenirii sau diminuării acţiunii factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi lucrători. În practică, protecţia colectivă se materializează, în principal, prin dotarea instalaţiilor cu dispozitive şi aparate concepute cu scopul unic de a proteja lucrătorii în timpul desfășurării procesului de muncă. În aceeași categorie se încadrează și mijloacele de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru care au rolul de a asigura prevenirea accidentării membrilor formației de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru. Delimitarea materială a zonei de lucru se realizează prin îngrădiri provizorii mobile care au rolul de a evidenţia clar zona de lucru. Uzual aceste elemente de îngrădire se utilizează împreună cu indicatoare de securitate cu rol de avertizare. Tot cu rol de a preveni accesul neautorizat al persoanelor în cadrul instalațiilor electrice aflate sub tensiune se recomandă utilizarea de echipamente și dispozitive permanente de blocare a accesului în firide sau posturi de transformare. Pentru a preveni manevrarea incorectă a unor dispozitive de acționare a echipamentelor electrice se recomandă semnalizarea vizibilă a stării unui echipament (echipament sub tensiune / scos de sub tensiune / legat la pământ / în perioadă de revizie) și limitarea accesului la acționarea acestuia prin utilizarea unor dispozitive de blocare cu lacăt.