Echipamente individuale de protecție


Prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în același scop. În principiu, echipamentele individuale de protecţie sunt echipamente personale (trebuie utilizate de către o singură persoană) care au ca scop protejarea unei părţi a corpului (căşti pentru protecţia capului, viziere sau ochelari pentru protecţia feţei, mănuşi pentru protecţia mâinilor, bocanci pentru protecţia picioarelor, mănuși și cizme electroizolante pentru protecţia împotriva electrocutării, etc). Aceste echipamente sunt astfel concepute şi realizate pentru a asigura protecţia lucrătorului:
  • la riscuri de natură mecanică, acționând ca un scut protector pentru corp împotriva elementelor care pot provoca vătămări corporale prin cădere, lovire sau atingere;
  • împotriva efectelor termice provocate de arcul electric, acționând ca o barieră termică și mecanică între zona în care se propagă arcul electric și corpul uman.
  • la riscuri de natură electrică (electrocutare), prevenind atingerea directă sau indirectă a unor elemente conductoare aflate sub tensiune;