Electrosecuritate

Electrosecuritate


Prin echipamente de electrosecuritate înţelegem orice echipament individual de protecţie, dispozitiv de protecţie sau accesoriu al acestora care au ca principal scop evitarea accidentării utilizatorilor în cazul lucrărilor desfăşurate în reţelele electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune, unde apar riscuri de natură electrică, cel mai cunoscut fiind riscul de electrocutare. Pentru a preveni acest fenomen de electrocutare - care poate în cele mai multe cazuri cauza decesul lucrătorului - au fost dezvoltate diverse echipamente care asigură protecţia lucrătorului prin diverse metode de la izolarea suplimentară temporară a echipamentului sau instalaţiei electrice aflate sub tensiune, până la realizarea legării la pământ a instalaţiilor din zona de lucru prin intermediul scurtcircuitoarelor.

  • Echipamente individuale de protectie
   Prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în același scop.

   În principiu, echipamentele individuale de protecţie sunt echipamente personale (trebuie utilizate de către o singură persoană) care au ca scop protejarea unei părţi a corpului (căşti pentru protecţia capului, v... Citeste mai mult...
  • Echipamente colective de protectie
   Mijloacele (echipamentele) tehnice de protecţie colectivă sunt destinate prevenirii sau diminuării acţiunii factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi lucrători. În practică, protecţia colectivă se materializează, în principal, prin dotarea instalaţiilor cu dispozitive şi aparate concepute cu scopul unic de a proteja lucrătorii în timpul desfășurării procesului de muncă.

   În aceeași categorie se încadrează și mijloacele de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru care au rolul de a asigura prevenirea accid... Citeste mai mult...
  • Echipamente electroizolante
   Echipamentele electroizolante au rolul de a preveni atingerea directă sau indirectă a elementelor de instalaţii, echipamentelor electrice aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune. Atingerea elementului sub tensiune poate avea loc fie direct cu o parte a corpului omenesc, fie indirect prin intermediul unui obiect mobil, bun conducător electric. Pentru prevenirea acestor situaţii generatoare de accidente prin electrocutare (şoc electric), se pot utiliza o serie de echipamente care sunt astfel concepute şi realizate pentru a elimina sau diminua ... Citeste mai mult...
  • Echipamente pt lucrări sub tensiune
   În cadrul lucrărilor efectuate în instalaţii electrice aflate sub tensiune pe lângă scule şi dispozitive electroizolate sau electroizolante se utilizează și o serie de alte scule şi dispozitive specializate care realizează diverse funcții care permit desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de mentenanță a instalațiilor electrice de joasă sau medie tensiune. În această categorie de echipamente sunt incluse: echipamentele și sistemele de șuntare care permit preluarea sarcinii și menținerea continuității continuității circuitelor electrice pe ... Citeste mai mult...
  • Prajini electroizolante
   Prăjinile electroizolante sunt dispozitive de protecţie proiectate și realizate cu rolul de a preveni atingerea unor elemente conductoare aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune şi de a asigura distanţa minimă de vecinătate la manevrele executate în instalaţii electrice interioare sau exterioare. Dacă în cazul instalaţiilor de joasă tensiune nu există o distanţă de vecinătate normată, interzicându-se doar atingerea directă a părţilor aflate sub tensiune, în cazul instalaţiilor de medie şi înaltă tensiune distanţa minimă d... Citeste mai mult...
  • Accesorii pentru prăjini
   Pentru a permite utilizarea prăjinilor în diverse scopuri acestea pot fi însoțite de o serie de alte echipamente, adaptoare şi accesorii. Adaptoarele sunt dispozitive care fac legătura între sistemele de cuplare din vârful prăjinilor şi alte echipamente utilizate la lucrări / manevre în instalaţii electrice exterioare de medie şi înaltă tensiune. Accesoriile sunt dispozitive utilizate împreună cu prăjinile electroizolante pentru realizarea diverselor l... Citeste mai mult...
  • Detectoare de joasă tensiune
   Detectoarele de tensiune și dispozitivele de indicare /avertizare a prezenţei tensiunii sunt echipamente electronice utilizate pe scară largă ca dispozitive de protecţie împotriva riscurilor electrice, având ca principal rol acela de a detecta și semnaliza prezența tensiunii, în instalații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune.

   Detectoarele de tensiune sunt aparate destinate verificării prezenţei / lipsei tensiunii (VLT) în toate tipurile de instalaţii electrice. Detectoarele semnalizează atât optic cât şi acustic prez... Citeste mai mult...
  • Detectoare de medie/înaltă tensiune
   Detectoarele de tensiune și dispozitivele de indicare /avertizare a prezenţei tensiunii sunt echipamente electronice utilizate pe scară largă ca dispozitive de protecţie împotriva riscurilor electrice, având ca principal rol acela de a detecta și semnaliza prezența tensiunii, în instalații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune. Detectoarele de tensiune sunt aparate destinate verificării prezenţei / lipsei tensiunii (VLT) în toate tipurile de instalaţii electrice. Detectoarele semnalizează atât optic cât şi acustic prezenţa tens... Citeste mai mult...
  • Testere pentru instalații electrice
   Aparatura electronică conţinută în prezenta grupă de produse este destinată electricienilor ce efectuează operaţiuni curente de întreţinere, reparaţii şi verificări în instalaţii electrice de joasă tensiune. Aparatele au un design ergonomic compact şi permit efectuarea în condiţii de siguranţă a măsurătorilor de parametri electrici din instalaţii (tensiune alternativă / continuă; rezistenţe; capacităţi; curenţi; frecvenţe, etc).
  • Scurtcircuitoare
   Dispozitivele mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit (denumite în mod curent ca și „scurtcircuitoare”) reprezintă echipamente de protecție utilizate pentru a realiza legarea temporară la pământ şi în scurtcircuit a conductoarelor unei instalaţii electrice. Utilizarea scurtcircuitoarelor reprezintă principala măsură de protecţie preventivă a personalului împotriva riscului electric, la apariţia accidentală a tensiunii în zona de lucru.

   Montarea scurtcircuitoarelor în instalații trebuie să se rea... Citeste mai mult...
  • Servicii de verificări electrice
   In cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea şi Laboratorul de încercări la înaltă tensiune. Laboratorul nostru de încercări satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este atestat prin acreditare de către RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică (electrocutare).
  • Echipamente diverse
   Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de exploatare şi mentenanţă în instalaţiile de producere / transport / distribuţie a energiei electrice, societatea noastră oferă o gamă de produse specializate care au scopul de a îndepărta sau reduce unii din factorii de risc prezenţi în cadrul acestor activităţi curente. Tot din această grupă de produse fac parte şi: - echipamentele sau dispozitivele care pot fi folosite pentru a acorda, în scurt timp, un prim-ajutor celor accidentaţi (imobilizati / in stop cardio-respirator); - dispozitive care ... Citeste mai mult...