Despre noi

DESPRE NOI
Cu 30 de ani în urmă, doi ingineri cu vastă experienţă în exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de producere a energiei electrice şi termice, cu un iscusit spirit antreprenorial au decis să se asocieze pentru a înființa o mică firmă, cu ținta de a deveni producătorii unor echipamente relativ simple, dar de care depinde buna funcţionare a instalaţiilor de filtrare ale diverselor obiective industriale. Astfel s-a născut prima gamă de produse Romind: duzele (crepinele) pentru filtre ionice si ape potabile. Plecând de la bun început cu dorinţa de a proiecta şi realiza produse de cea mai bună calitate, crepinele Romind s-au bucurat imediat de un real succes şi astăzi sunt recunoscute ca fiind de departe cele mai bune produse de acest tip de pe piaţa românească.

Succesul obţinut le-a permis celor doi antreprenori să-şi dezvolte firma, demarând la mijlocul anilor ‘90 dezvoltarea a încă două game de produse: echipamentele pentru turnuri de răcire şi echipamentele destinate protecţiei muncii. Astfel au fost realizate primele modele de dispozitive de împrăştiere a apei pentru turnurile de răcire în contracurent, dispozitivele cu apărătoare de protecţie pentru manevrarea siguranţelor M.P.R. şi vizierele de protecţie a feţei la arc electric. Mereu atenţi la cerinţele clienţilor şi la schimbările legislative în domeniul protecţiei muncii, cei doi antreprenori au intuit că dezvoltând o gamă cât mai largă de echipamente de protecţie pot ocupa cu succes o nișă de piaţă în care vechii producători se zbăteau să supraviețuiască.

Reinvestind cea mai mare parte din profitul obţinut, ultimii ani ai secolului trecut au reprezentat pentru Romind anii în care firma efectiv a cucerit piaţa echipamentelor de protecţie a muncii, dezvoltând o gamă variată de scurtcircuitoare, prăjini electroizolante, detectoare de tensiune, echipamente individuale de protecţie sau destinate lucrărilor la înălţime. Numărul de produse Romind a crescut vertiginos, în acelaşi timp cu complexitatea şi performanţele acestora. Trecerea in noul mileniu a găsit societatea Romind în plină dezvoltare, dar încorsetată în marile blocaje financiare ale acelor ani si de lipsa unui sediu adecvat. Tot atunci s-au turnat primele cupe de beton ale construcției ce va deveni ulterior noul sediu al firmei.

Mereu dornici de a dezvolta noi şi noi afaceri, primii ani ai acestui mileniu au însemnat şi anii de lansare pe piaţă a sigiliilor unic identificabile care încet, încet au eliminat de pe piaţă vechile sigilii cu plumb cu care se sigilau contoarele electrice sau de gaz. În paralel, s-a diversificat gama de produse destinate turnurilor de răcire, punând la punct două produse de o mare importanţă în cadrul instalaţiilor de răcire: umplutura de turn de tip hibrid  R80 şi separatorii lamelari de picături. Forţaţi de concurenţa de pe piaţă, aceste produse au evoluat în timp, astăzi mândrindu-ne cu una din cele mai performante umpluturi hibride pentru turnuri de răcire la nivel mondial.

Tot începând cu primii ani de după 2000, a fost puternic dezvoltat un al doilea domeniu al echipamentelor de protecţie: gama de echipamente Romind destinate lucrărilor la înălţime. Anii 2004 - 2005 au reprezentat anii în care s-au pus bazele a două noi activităţi: comercializarea paratrăsnetelor cu dispozitive de amorsare şi a indicatoarelor de defect pentru linii electrice şi în care a fost obţinut primul certificat de atestare a sistemului de management al calităţii ISO 9001. Anul 2006 a reprezentat pentru Romind anul în care a fost inaugurat noul sediu al societăţii. Întins pe o suprafaţă de 2.000 mp, noua construcţie a permis pozitionarea sub acelaşi acoperiş a tuturor atelierelor şi secţiilor de producţie, a magaziilor, cât şi a birourilor firmei.

Mutarea în noul sediu a permis construirea unui modern Laborator de încercări electrice la înaltă tensiune în care se poate realiza atât verificarea electrică a componentelor sau produselor Romind, cât şi prestarea de servicii de încercări electrice către terți, pentru echipamentele acestora. Activitatea laboratorului de înaltă tensiune respectă cu strictețe prevederile standardului SREN ISO/CEI 17025:2005. Perioada 2007 - 2012 a însemnat pentru Romind ani în care s-a încercat dezvoltarea afacerilor prin lărgirea gamei de produse oferite: comercializarea turnurilor de răcire de capacitate mică sau medie. In paralel, s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii produselor proprii, lansând pe piață noi tipuri de scurtcircuitoare, prăjini și echipamente pentru lucrări la înălțime.

Completa liberalizare a pieţei româneşti rezultată în urma intrării României în U.E. (ianuarie 2007), privatizarea marilor noştri clienţi (societăţile de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi combustibililor), prăbuşirea industriei româneşti şi criza economică ce a lovit România începând cu 2009, a găsit societatea Romind într-o poziţie puternică şi stabilă, măsurile manageriale prompte luate de conducerea societăţii permiţând continuarea afacerii concomitent cu obţinerea certificărilor ISO 14001, OHSAS 18001, păstrarea poziţiei pe piaţă în condiţii economice vitrege şi recertificarea / reomologarea produselor noastre conform noilor standarde şi a cerinţelor clienţilor noştri.

În toată perioada de activitate, societatea a reuşit să-şi creeze un bun renume atât pe plan naţional cât şi internaţional. Faptul că produsele Romind sunt utilizate în prezent de angajaţii celor mai mari societăţi private cu capital străin din România - Enel (E-Distributie), E.On (Delgaz Grid), CEZ (Distributie Energie Oltenia), OMV Petrom, Engie sau Arcelor Mittal - și că echipamentele noastre pot fi întâlnite în Egipt, Moldova, Letonia, Estonia, Turcia, Australia sau Bulgaria, ne dă dreptul să credem că în toți aceşti ani am reuşit să împlinim aspiraţiile cu care au plecat la drum acționarii firmei şi că prin activitatea noastră am dovedit că şi societăţile private româneşti pot fi competitive şi profitabile.