Electrosecuritate

Electrosecuritate


Prin echipamente de electrosecuritate înţelegem orice echipament individual de protecţie, dispozitiv de protecţie sau accesoriu al acestora care au ca principal scop evitarea accidentării utilizatorilor în cazul lucrărilor desfăşurate în reţelele electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune, unde apar riscuri de natură electrică, cel mai cunoscut fiind riscul de electrocutare. Pentru a preveni acest fenomen de electrocutare - care poate în cele mai multe cazuri cauza decesul lucrătorului - au fost dezvoltate diverse echipamente care asigură protecţia lucrătorului prin diverse metode de la izolarea suplimentară temporară a echipamentului sau instalaţiei electrice aflate sub tensiune, până la realizarea legării la pământ a instalaţiilor din zona de lucru prin intermediul scurtcircuitoarelor.

  • Scurtcircuitoare
   Termenul de scurtcircuitor este echivalent cu termenul de dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit care defineşte ansamblul mecanic utilizat pentru a realiza legarea la pământ şi în scurtcircuit a conductoarelor unei instalaţii electrice. Utilizarea scurtcircuitoarelor reprezintă principala măsură de protecţie preventivă a personalului împotriva riscului electric, la apariţia accidentală a tensiunii în zona de lucru. Această montare trebuie să se realizeze obligatoriu de către doi electricieni în următoarea succesiune de operaţii: a) Legarea la pămâ... Citeste mai mult...
  • Prajini electroizolante
   Prăjinile electroizolante sunt dispozitive de protecţie cu rolul de a preveni atingerea unor elemente conductoare aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune şi de a asigura distanţa minimă de vecinătate la manevrele executate în instalaţii electrice interioare sau exterioare. Dacă în cazul instalaţiilor de joasă tensiune nu există o distanţă de vecinătate normată, interzicându-se doar atingerea directă a părţilor aflate sub tensiune, în cazul instalaţiilor de medie şi înaltă tensiune distanţa de vecinătate este reglementată de normative naţ... Citeste mai mult...
  • Detectoare de tensiune & Testere
   Detectoarele de tensiune si dispozitivele de indicare şi/sau avertizare a prezenţei tensiunii sunt aparate electronice utilizate ca dispozitive de protecţie împotriva riscurilor electrice. Detectoarele de tensiune sunt destinate verificării prezenţei/lipsei tensiunii (VLT) în toate tipurile de instalaţii electrice. Prezenţa tensiunii este semnalizată atât optic cât şi acustic. Detectoarele de tensiune sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61243 şi se află într-o permanentă stare de veghe, apte pentru efectuarea VLT-ului. Dispozitivele de indicar... Citeste mai mult...
  • Echipamente electroizolante
   Echipamentele electroizolante au rolul de a preveni atingerea directă sau indirectă a elementelor de instalaţii / echipamentelor electrice aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune. Atingerea elementului sub tensiune poate avea loc fie cu o parte a corpului omenesc, fie prin intermediul unui obiect mobil, bun conducător electric. Pentru prevenirea acestor situaţii generatoare de accidente prin şoc electric, în instalaţiile electrice de joasă şi înaltă tensiune se pot utiliza o serie de echipamente care sunt astfel concepute şi realizate pentru a preveni ri... Citeste mai mult...
  • Servicii de verificări electrice
   In cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea şi Laboratorul de încercări la înaltă tensiune. Laboratorul nostru de încercări satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este atestat prin acreditare de către RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică (electrocutare).
  • Echipamente individuale de protectie
   Echipamentele individuale de protecţie reprezintă totalitatea mijloacelor purtate de lucrători cu scopul de a se proteja împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. În principiu, echipamentele individuale de protecţie sunt echipamente personale (trebuie utilizate de către o singură persoană) care au ca scop protejarea unei părţi a corpului (căşti pentru protecţia capului, viziere sau ochelari pentru protecţia feţei, mănuşi pentru protecţia mâinilor, cizme sau bocanci pentru protecţia picioarelor, etc). Aceste echipamente sunt astfel concepute şi... Citeste mai mult...
  • Echipamente pt delimitare zona de lucru
   Mijloacele de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru au rolul de a asigura prevenirea accidentării membrilor formaţiei de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru. Delimitarea materială a zonei de lucru se realizează prin îngrădiri provizorii mobile care au rolul de a evidenţia clar zona de lucru. Uzual pe aceste elemente de îngrădire se recomandă montarea de indicatoare de securitate cu rol de avertizare.
  • Echipamente diverse
   Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de exploatare şi mentenanţă în instalaţiile de producere / transport / distribuţie a energiei electrice, societatea noastră oferă o gamă de produse specializate care au scopul de a îndepărta sau reduce unii din factorii de risc prezenţi în cadrul acestor activităţi curente. Tot din această grupă de produse fac parte şi: - echipamentele sau dispozitivele care pot fi folosite pentru a acorda, în scurt timp, un prim-ajutor celor accidentaţi (imobilizati / in stop cardio-respirator); - dispozitive care ... Citeste mai mult...