Dispozitiv mobil de continuitate şi echipotenţialitate pentru LES

.


SKU: Msp - 25/2/4 - CI
Categorie:

Dispozitiv mobil de continuitate şi echipotenţialitate pentru execuţia de manşoane şi capete terminale pe cablurile electrice izolate de medie tensiune

Domeniu de utilizare: mijloc de protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru. Poate fi utilizat în instalaţii electrice la curentul nominal de 5kA pentru t=0,25 s sau la un curent echivalent termic pentru t ≠ 0,25 s.

Dispozitivul mobil de continuitate și echipotențialitate a fost proiectat și testat pentru a fi conform cu specificaţia tehnica unificată Enel EA 0320 RO.
Dispozitivul mobil de continuitate şi echipotențialitate se va utiliza respectând prevederile de securitate a muncii, conform legislației SSM în vigoare, precum şi instrucțiunile interne de securitate şi sănătate în muncă ale utilizatorului (Enel EM 1137 RO rev.00).

Mod de aplicare: 
Clema de perforare se aplică pe cablurile electrice izolate de medie tensiune ARE4H5EX 3x1x185
Clema manuală de legare la pământ tip CCRUp se poate aplica pe următoarele tipuri de conexiuni:
– bare plate (de secţiune dreptunghiulară) cu grosime de max. 30 mm;
– conductori flexibili multifilari/bare rotunde cu diametre Ø 4 ÷ Ø 30;
– cuple tip sferă cu diametre Ø 25.

Componență:

 • Clemă de perforare (1) – 2 bucăți;
 • Clemă manuală de legare la pământ CCRUp (2) – 1 bucată;
 • Cablu de legătură S=25mm2, l = 2 m (3) – 2 bucăți;
 • Cablu de legătură S=25mm2, l = 4 m (4) – 1 bucată;
 • Electrod mobil de legare la pământ, l=0,5 m (5) – 1 bucată;
 • Chei fixe 13 (6) – 2 bucăți

Ambalaj: husă din țesătură impermeabilă

Utilizarea dispozitivului de continuitate şi echipotenţialitate la execuţia manșoanelor pe cablurile electrice izolate de medie tensiune

Utilizarea dispozitivului de continuitate şi echipotenţialitate la execuţia capetelor terminale pe cablurile electrice izolate de medie tensiune din aparatajele electrice
     

 

Caracteristici tehnice Valoare
Secţiunea cablului de legătură  (mm2) 25
Curent nominal de scurtcircuit pentru t=0,25 s Isc (kA) 5
Curent nominal de şoc (vârf) pentru t=0,02 s Isd (kA) 12,5
Curent de încercare de scurtcircuit pentru t=0,25 s (kA) 5,75
Curent de încercare de şoc (vârf) pentru t=0,02 s (kA) 14,37
Factor de putere (conform SR EN 61230) 2,5
 • Clemă de perforare (1) – 2 bucăți;
 • Clemă manuală de legare la pământ CCRUp (2) – 1 bucată;
 • Cablu de legătură S=25mm2, l = 2 m (3) – 2 bucăți;
 • Cablu de legătură S=25mm2, l = 4 m (4) – 1 bucată;
 • Electrod mobil de legare la pământ, l=0,5 m (5) – 1 bucată;
 • Chei fixe 13 (6) – 2 bucăți