Inspecțiile echipamentelor de protecție împotriva căderii de la înălțime


Inspecțiile echipamentelor de protecție împotriva căderii de la înălţime au rolul de a verifica starea fizică a echipamentului și de a oferi utilizatorului informații clare privind posibilitatea de folosi respectivul echipament în condiții de maximă siguranță. Scopul folosirii echipamentului individual de protectie împotriva căderii de la înălţime este protejarea utilizatorului împotriva căderii de la înălţime și / sau încetinirea treptată a căderii unei persoane până la oprirea completă a căderii, prin urmare toate echipamentele și elementele de conexiune care contribuie la aceste scopuri trebuie verificate periodic pentru a ne asigura de buna lor funcționare în cazul apariției unui incident nedorit.

În cazul echipamentelor de protecție împotriva căderii de la înălţime se recomandă efectuarea a trei tipuri de inspecții:

1. Inspecția înainte de fiecare utilizare:

Înainte de orice utilizare a echipamentului individual de protecție împotriva căderii de la înălţime (chiar și atunci când echipamentul este nou și nu a fost folosit niciodată), fiecare componentă a sistemului ce urmează a fi utilizată va trebui inspectată vizual cu mare atenţie. Daca se descoperă orice defect de natura mecanică, chimică, echipamentul nu trebuie utilizat. De asemenea, dacă se descoperă că unele din elementele componente lipsesc (de ex. o cataramă sau o chingă a centurii complexe), acea echipament trebuie scos din uz. Dacă există orice dubiu legat de starea sau de funcţionarea corespunzătoare a echipamentului, acesta nu trebuie folosit. Inspecția vizuală înainte de utilizare trebuie făcută de utilizatorul echipamentului.

2.  Inspecții periodice anuale:

Periodic, dar nu mai târziu de 12 luni, echipamentul aflat în exploatare trebuie să fie inspectat periodic. Daca echipamentul este utilizat foarte des sau in condiţii nefavorabile, cum ar fi cele ce presupun încărcări mari sau mediu umed și gras, echipamentul va trebui inspectat mai des, chiar la fiecare 2- 3 luni de la folosire. Inspecțiile periodice anuale trebuie făcute de către producătorul echipamentului sau de reprezentantul său autorizat. Această persoană va trebui sa aibă experienţa și cunoștințele necesare pentru o utilizare corectă a echipamentului împotriva căderii de la înălţime.

3. Inspecțiile producătorului:

După 5 ani de utilizare, echipamentul individual de protecție împotriva căderii de la înălţime ar trebui trimis la producător pentru a i se efectua o inspecţie detaliată, inspecție în timpul căreia se stabilește intervalul maxim de folosire până la următoarea inspecţie. Inspecția producătorului trebuie efectuată de către producător sau de către un reprezentant autorizat al acestuia.

 

Echipamentul individual de protecție împotriva căderii de la înălţime poate fi folosit pe o perioadă de maxim 5 ani de la data punerii in utilizare. După ce aceasta perioadă expiră, echipamentul trebuie scos din uz pentru a i se efectua inspecția producătorului sau trebuie automat trimis spre casare (în funcție de instrucțiunile producătorului echipamentelor).

Astfel, după 5 ani de utilizare, unele componente ale echipamentului pentru lucrări la înălțime, cum ar fi mijloacele de legătură, absorbitorii de energie și alte elemente care conțin corzi din material textil se vor scoate din uz și se vor distruge fizic astfel încât resturile rămase să nu poată fi folosite accidental.

Efectuarea inspecțiilor periodice anuale pentru echipamentul individual de protecție împotriva căderii de la înălţime se concretizează prin emiterea unui raport de verificare, iar în cazul în care rezultatul inspecției a fost necorespunzător se prezintă o recomandare de scoatere din uz și înlocuire a echipamentelor necorespunzătoare sau – dacă este posibil – o propunere de remediere a defecţiunilor şi un deviz de reparaţie.

MĂSURĂ SANITARĂ OBLIGATORIE:
Echipamentele de protecție aduse / trimise la noi cu cerința de a fi verificate periodic trebuie să fie prezentate într-o stare curată (cizmele electroizolante, mănușile electroizolante, prăjinile electroizolante, detectoarele de tensiune, scurtcircuitoarele, echipamentele de lucru la înălțime SĂ NU FIE MURDARE de noroi, ulei, etc).
În condiţiile actualei crize sanitare, vă informăm că NU vom recepționa echipamente murdare pentru verificări.