Inspecțiile periodice ale scurtcircuitoarelor


Categorie:

Inspecțiile periodice ale scurtcircuitoarelor sunt realizate în scopul de a verifica starea tehnică a acestora.

Inspecțiile periodice conțin atât verificări pe parte mecanică, cât și verificări pe parte electrică.

Pe parte mecanică, se inspectează vizual clemele de legare la fază şi pământ, se verifică funcţionarea acestora, se curăţă şi gresează (dacă este cazul), se verifică vizual starea conductoarelor (izolaţia acestora, marcajul (dacă este cazul se reface marcajul)) şi a conexiunilor (papucilor).

Pe parte electrică, se verifică rezistența electrică a ansamblului, verificându-se atât conexiunile între clemele de legare la fază, cât și între fiecare din clemele de legare la fază și clema de legare la pământ.

In funcţie de problemele găsite, se emite o recomandare de remediere a defecțiunilor însoțită de un deviz de reparaţie.

Finalizarea inspecției periodice se concretizează în emiterea unei buletin de inspecţie.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul următor:
https://romind.ro/servicii-de-verificari-periodice-ale-scurtcircuitoarelor/