Set de dispozitive mobile de echipotențialitate pentru LEA

.


Domeniul de utilizare: mijloc de protecție pentru aducerea la același potențial a utilajelor/ echipamentelor de lucru cu elemente ale unei linii electrice aeriene de medie tensiune, în vederea executării de lucrări. Dispozitivele componente ale kitului realizează conexiuni electrice între conductorul LEA (pus în prealabil pământ prin intermediul scurtcircuitoarelor) și elemente metalice ale consolei stâlpului, elemente ale prizei de pământ a stâlpului, între șasiul PRB-ului sau scară și priza de pământ a stâlpului sau o altă priză de pământ temporară (realizată prin intermediul unui electrod de legare la pământ).

Componență:
1. Dispozitiv mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre șasiul PRB-ului/scară și electrodul mobil de legare la pământ DME 1 (o bucată) este echipat cu un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 4 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
2. Dispozitiv mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre conductorul LEA și consola metalică a stâlpului/platbanda de împământare de la partea superioară a stâlpului sau dintre șasiul PRB-ului/scară și platbanda de împământare a stâlpului DME 2 (o bucată) este echipat cu o clemă automată cu autoblocare CAA de legare la conductorul LEA, un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 4 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
3. Dispozitivul mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre conductorul LEA și electrodul mobil de legare la pământ DME 3 (o bucată) este echipat cu o clemă automată cu autoblocare CAA de legare la conductorul LEA, un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 14 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
4. Clemă manuală de legare la pământ CCRUp – două bucăți
5. Electrodul mobil de legare la pământ – o bucată

Clemele de legare la conductorul LEA sunt de tip automat (CAA) și sunt prevăzute cu mâner izolat pentru manevrare facilă. La cererea expresă a clientului, aceste cleme pot fi echipate (în loc de mâner izolat) cu inel de demontare și cu elemente care permit aplicarea lor cu prăjinile și accesoriile pentru scurtcircuitoarele LEA MT.
Clemele de legare la pământ sunt de construcție clasică tip menghină și permit aplicarea pe platbanda de împământare a stâlpului, pe țărușul de împământare sau pe alte elemente metalice cu diverse forme și secțiuni.

La cererea clientului, putem oferi și alte configurații, în funcție de particularitățile echipamentelor de lucru utilizate de către acesta (pot varia lungimile cablurilor de împământare, soluția constructivă a clemei de legare la conductorul LEA sau a clemei de legare la pământ).

Caracteristici tehnice Valoare
Secţiunea cablului de legătură  (mm2) 16
Curent nominal de scurtcircuit pentru t=1 s Isc (kA) 4
Curent nominal de şoc (vârf) pentru t=0,02 s Isd (kA) 10
Factor de putere (conform SR EN 61230) 2,5

Componență:
1. Dispozitiv mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre șasiul PRB-ului/scară și electrodul mobil de legare la pământ DME 1 (o bucată) este echipat cu un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 4 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
2. Dispozitiv mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre conductorul LEA și consola metalică a stâlpului/platbanda de împământare de la partea superioară a stâlpului sau dintre șasiul PRB-ului/scară și platbanda de împământare a stâlpului DME 2 (o bucată) este echipat cu o clemă automată cu autoblocare CAA de legare la conductorul LEA, un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 4 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
3. Dispozitivul mobil de echipotențialitate pentru conexiunea dintre conductorul LEA și electrodul mobil de legare la pământ DME 3 (o bucată) este echipat cu o clemă automată cu autoblocare CAA de legare la conductorul LEA, un cablu de legătură cu secțiunea 16mm2 şi lungimea 14 m şi o clemă manuală de legare la pământ CCRUp
4. Clemă manuală de legare la pământ CCRUp – două bucăți
5. Electrodul mobil de legare la pământ – o bucată