Mănuşi electroizolante rezistente la arc electric


 

 


SKU: Clasele 00 - 0 (JT) / 2 - 3 (MT)
Categorie:

Mănuşile electroizolante sunt echipamente individuale de protecţie frecvent utilizate de electricieni ca mijloc auxiliar de protecţie împotriva electrocutărilor, în toate tipurile de instalaţii electrice de joasă tensiune şi înaltă tensiune. Acestea se constituie ca o barieră în calea trecerii curentului electric între conductorul aflat sub tensiune şi pământ, prin intermediul corpului uman.

Mănușile electroizolante ELECSAVE, suplimentar față de alte mănuși electroizolante, au fost testate cu succes și în privința comportamentului acestora la efectele termice ale arcului electric, conform cerințelor descrise în standardele EN 61482-1-1: 2009 și ASTM F2675 / F2575M-13.

Mănuşile electroizolante prezintă, pe lângă proprietăţile de izolator electric, şi alte caracteristici de protecţie împotriva unor substanţe sau medii care pot afecta corpul uman, codificate din punct de vedere al categoriei astfel:
A: rezistenţă la acizi
H: rezistenţă la ulei
Z: rezistenţă la ozon
C: rezistenţă la temperaturi foarte joase (-40°C)
R: cumulează caracteristicile protective de tip A, H, Z

Mănuşile electroizolante sunt executate din latex natural (cauciuc), pe linii de producție complet automatizate. Forma ergonomică și elasticitatea mănușilor fac munca manuală confortabilă și ușoară, chiar și atunci când sunt purtate peste mănușile interioare din bumbac anti transpirație și / sau sub mănușile de protecție din piele.
La cerere, se pot furniza huse pentru transport și depozitare.

Mănuşile electroizolante sunt echipamente care necesită verificare dielectrică periodică pentru a se asigura că sunt menţinute proprietăţile izolante ale acestora. Tensiunile la care sunt verificate aceste echipamente se numesc tensiune de încercare* / tensiune de ţinere**, iar valorile lor sunt reglementate de standarde în funcţie de tensiunea de utilizare.
NOTĂ: Romind T&G deține laborator de încercări la înaltă tensiune, laborator care respectă cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 privind laboratoarele de încercări electrice.(vezi pag. 133).

* Tensiune de încercare = valoare specificată a tensiunii aplicate unei mănuşi pe parcursul unei perioade definite de timp, în condiţii specificate de standard, pentru a verifica dacă nivelul de izolaţie electrică este mai mare decât o valoare dată.
** Tensiune de ţinere = valoare specificată a tensiunii pe care o mănuşă trebuie să o suporte fără conturnare, amorsare, străpungere sau alt efect electric atunci când tensiunea este aplicată în condiţiile specificate de standard.

Lungime mănuși: 360 mm.
Rezistență medie la tracțiune: mai mare de 16 MPa
Alungire medie la rupere: mai mare de 600%
Mărime uzuală: 11
Mărimi disponibile la cerere, pentru cantități de minim 10 bucăți: 9, 10 și 12

Clasa

Categorie

Tensiunea maximă de utilizare (V c.a. / V c.c.)

Curentul maxim
de încercare (mA)
(test de rutină)

Tensiunea de încercare
(V c.a. / V c.c.)

Tensiunea de ţinere (străpungere)
(V c.a. / V c.c.)

00

RC

500 / 750

12

2500 / 4000

5000 / 8000

0

RC

1000 / 1500

12

5000 / 10000

10000 / 20000

2

RC

17000 / 25500

16

20000 / 30000

30000 / 60000

3

RC

26500 / 39750

18

30000 / 40000

40000 / 70000