Servicii de verificări periodice pentru echipamente electroizolante


În cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea Laboratorul de încercări la înaltă tensiune, laborator care respectă cerinţele SREN ISO/CEI 17025:2005 privind laboratoarele de încercări electrice şi poate să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică:

  1. Măsurarea tensiunii de prag la detectoare de tensiune de tip capacitiv (1 – 400 kV);
  2. Încercare dielectrică cu tensiune alternativă de frecvenţă industrială (0 – 100 kV, 50 Hz) pentru echipamente electroizolante pentru protecţie la risc electric (mănuşi, cizme, plăci, platforme, teci, frânghii, degetare, manşoane, siguranţe false, etc), prăjini electroizolante şi detectoare de tensiune de tip capacitiv.

Echipamentele de protecție care trebuie supuse verificărilor periodice trebuie să poată fi clar identificate printr-o serie de fabricație (lot și serie, an de fabricație, etc), prin înregistrări efectuate în cartea de identitate, cartea tehnică sau documentul de calitate însoțitor al produsului, înregistrări care să reflecte atât data la care au fost puse în utilizare, cât și data ultimei verificări periodice efectuate.

Verificările periodice de natură electrică au rolul de a certifica menținerea proprietăților electroizolante ale unor echipamente de protecție (mănuși și cizme electroizolante, prăjini electroizolante, covoare electroizolante, platforme electroizolante, teci și manșoane electroizolante, folii și degetare electroizolante, plăci electroizolante, scule electroizolante, etc) și trebuie realizate în condiții stricte de laborator, respectând întrutotul reglementările de testare electrică prevăzute de standardele în vigoare și de instrucțiunile producătorilor.

Testele de natură electrică pentru echipamentele electroizolante sunt realizate cu scopul de releva defecte de material sau deteriorări rezultate în urma utilizării acestor echipamente, defecte care reduc sau elimină proprietățile electroizolante ale echipamentelor și care conduc implicit la recomandarea scoaterii din uz a acestora și înlocuirea lor cu echipamente noi.

În cazul detectoarelor de medie și înaltă tensiune, verificările de natură electrică au rolul de a verifica păstrarea pragurilor de declanșare a semnalizărilor optice și acustice odată cu sesizarea prezenței tensiunii, precum și păstrarea proprietăților dielectrice ale carcasei și verificarea funcționării corecte a semnalizărilor (verificarea funcției de autotestare).

După efectuarea verificărilor periodice de natură electrică se emite un buletin de încercare, iar în cazul în care rezultatul verificărilor a fost necorespunzător se prezintă o recomandare de scoatere din uz și înlocuire a echipamentelor necorespunzătoare sau – dacă este posibil – o propunere de remediere a defecţiunilor şi un deviz de reparaţie.

MĂSURĂ SANITARĂ OBLIGATORIE:
Echipamentele de protecție aduse / trimise la noi cu cerința de a fi verificate periodic trebuie să fie prezentate într-o stare curată (cizmele electroizolante, mănușile electroizolante, prăjinile electroizolante, detectoarele de tensiune, scurtcircuitoarele, echipamentele de lucru la înălțime SĂ NU FIE MURDARE de noroi, ulei, etc).
În condiţiile actualei crize sanitare, vă informăm că NU vom recepționa echipamente murdare pentru verificări.

Laboratorul de încercări la înaltă tensiune are în componenţă urmatoarele echipamente:

– stand încercări tip SIEP 35/130kV (ICEMENERG), dotat cu pupitru de comandă, măsură, reglaj şi protecţie;
– dispozitiv verificare tensiunea de prag la detectoarele de tensiune de tip capacitiv peste 1 kV;Stand incercari   Verificare detectoare de tensiune

– cuvă încercări mănuşi şi cizme electroizolante                  dispozitiv de verificare tuburi şi prăjini electroizolante;
Verificare manusi electroizolante   Verificare tuburi prajini

– dispozitiv de verificare plăci electroizolante                            dispozitiv de verificare platforme electroizolante;Verificare placi electroizolante   Verificare platforme electroizolante

– dispozitiv de verificare teci electroizolante si dispozitiv de verificare frânghii electroizolante.

    PRODUSE ASEMANATOARE