Cizme electroizolante - Romind

Cizme electroizolante


 

SKU: Clasa 0 - 1 - 2
Categorie:

Domeniu de utilizare: Cizmele electroizolante sunt echipamente individuale de protecţie frecvent utilizate de electricieni ca mijloc auxiliar de protecţie împotriva electrocutărilor, în toate tipurile de instalaţii electrice de joasă tensiune şi înaltă tensiune. Cizmele electroizolante se constituie ca o barieră în calea trecerii curentului electric între conductorul aflat sub tensiune şi pământ, prin intermediul corpului uman. De asemenea, cizmele constituie un mijloc de protecţie împotriva electrocutărilor ca urmare a atingerii cu picioarele a două puncte de potenţiale diferite, corpul uman fiind supus la diferenţa dintre cele două potenţiale (la tensiunea de pas).

Cizmele electroizolante sunt executate din polimeri sau elastomeri şi prezintă pe lângă proprietăţile de izolator electric şi alte caracteristici de protecţie împotriva unor substanţe sau medii care pot afecta corpul uman:
A: rezistenţă la acizi;
H: rezistenţă la ulei;
Z: rezistenţă la ozon;
C: rezistenţă la temperaturi foarte joase (-40°C)

Cizmele electroizolante sunt mijloace de protecţie care necesită verificare dielectrică periodică pentru a se asigura că sunt menţinute proprietăţile izolante ale acestora. Tensiunea la care sunt verificate aceste echipamente se numeşte tensiune de încercare iar valoarea ei este reglementată de standarde în funcţie de tensiunea de utilizare. Verificările periodice trebuie realizate în condiţii speciale, în Laboratoare autorizate special pentru astfel de teste de către RENAR.

În cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea Laboratorul de încercări la înaltă tensiune, laborator care respectă cerinţele SREN ISO/CEI 17025:2005 privind laboratoarele de încercări electrice şi este atestat prin acreditare de către ORGANISMUL NAȚIONAL DE CERTIFICARE – RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică.

MĂSURĂ SANITARĂ OBLIGATORIE:
Echipamentele de protecție aduse / trimise la noi cu cerința de a fi verificate periodic trebuie să fie prezentate într-o stare curată (cizmele electroizolante, mănușile electroizolante, prăjinile electroizolante, detectoarele de tensiune, scurtcircuitoarele, echipamentele de lucru la înălțime SĂ NU FIE MURDARE de noroi, ulei, etc).

În condiţiile actualei crize sanitare, vă informăm că NU vom recepționa echipamente murdare pentru verificări.

Clasa

Tensiunea de utilizare
(V c.a.)

Tensiunea de încercare
(V c.a.)

Tensiunea de ţinere
(V c.a.)

Gama de mărimi
(sistem francez)

0

1000

5000

10000

37 ÷ 47

1

7500

10000

20000

2

17000

20000

30000

 

 

 

 

 

Există o clasă de cizme electroizolante pentru lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune (clasa 0) şi 2 clase de cizme electroizolante pentru lucrări în instalaţii electrice de medie tensiune (clasele 1 şi 2).