LEA Medie / Înaltă Tensiune


Scurtcircuitoarele mobile pentru LEA MT sunt de tip trifazat, realizate în diverse variante constructive astfel încât să ofere posibilitatea de a realiza montajul clemelor de legare la fază pe conductorii LEA de la sol sau de pe stâlp. Scurtcircuitoarele mobile pentru LEA IT sunt de tip monofazat, echipate cu cleme automate cu autoblocare, iar aplicarea acestora se realizează de pe consolele metalice ale stâlpilor cu ajutorul prăjinilor electroizolante adaptate tensiunii instalaţiei.