În luna iunie, inginerii Romind T&G au efectuat măsuratori pentru verificarea performanţelor termotehnice ale turnului de răcire în curenţi transversali nr. 3 de la SE Rovinari, după reparaţia capitală a acestuia.
Măsurătorile au fost executate în conformitate cu STAS 9770-74 şi alte documente specifice în domeniu privind măsurătorile de performanţă la turnurile de răcire. S-au folosit atât mijloace de măsurare clasice cât şi mijloace electronice digitale de indicare şi achiziţie date.
În urma acestor măsurători, s-a constatat că turnul de răcire echipat cu componente funcționale Romind (umplutură de turn hibridă ignifugată R80, dispozitive de dispersie a apei DTCT, separatori de stropi tip SS38 și elemente de susținere a acestora) funcționează în condiţiile prevăzute în proiectul de modernizare, asigurând economiile energetice preconizate de SE Rovinari.