Dispozitive de dispersie a apei în turnuri în curenți transversali – tip DTCT


SKU: DTCT
Categorie:

Cod: vezi Caracteristici Tehnice

Dispozitivele de dispersie a apei tip DTCT sunt destinate turnurilor de racire a apei în curenţi transversali, cu tiraj natural sau forţat, prevăzute cu bazine de distribuţie a apei.

Alegerea tipului optim de dispozitiv de dispersie necesar, definit prin diametrul duzei, tipul de dispersor, prezenţa sau absenţa înălţătorului se face ţinând seama de caracteristicile particulare ale fiecărei aplicaţii (poziţia dispozitivului pe suprafaţa irigată, sistemul de distribuţie căruia îi este destinat dispozitivul – „de vară” sau „de iarnă” ş.a.).

Prin montarea unui înălţător, accesul apei în duză este admis numai când nivelul acesteia depăşeşte cota înălţătorului. În acest fel se poate asigura uniformitatea irigării turnului la debite de apă parţiale, sau protecţia la îngheţ a turnurilor în curenţi transversali.

Dispozitivele de dispersie a apei tip DTCT pot echipa şi unele sisteme de protecţie la inghet ale turnurilor de răcire în contracurent.

Montarea dispozitivelor DTCT se realizează prin simpla introducere a acestora în găurile din planşeul bazinului de distribuţie.

Denumire parametru

Valoare

Cod

DTCT-P-„d”-170
DTCT-P-„d”-90

DTCT-C-„d”-170
DTCT-C-„d”-90

Fluid de lucru

apă vehiculată prin circuitele de răcire

Presiunea de lucru la duze

0,2 ÷ 2

Temperatura aerului (0C)

– 30 ÷ +50

Temperatura apei (0C)

+ 5 ÷ +80

Atmosfera

cu sau fără noxe industriale

Diametrul duzei la ieşire (mm)

21÷ 40

Diametrul de intrare al pâlniei (mm)

170 sau 90

Dispozitivul de dispersie a apei tip DTCT se compune din următoarele repere:
– pâlnie (cu diametrul la intrare de 90 mm sau 170 mm, după caz, pentru adaptarea dispozitivului la diametrul găurilor existente din planşeul bazinului de distribuţie, respectiv la grosimea acestuia);
– ştuţ (duză);
– suport cu braţe;
– dispersor (tip plan cu zimţi, tip conic cu fante, tip „ciupercă” – utilizat în funcţie de condiţiile specifice ale aplicaţiei).