Detectoare de medie/înaltă tensiune


Detectoarele de tensiune pentru instalaţii electrice de medie tensiune şi înaltă tensiune sunt aparate specializate, utilizabile pe timp uscat sau cu precipitaţii, pentru realizarea în condiţii de siguranţă a operaţiei de verificare a prezenţei/lipsei tensiunii (VLT) utilizând prăjini electroizolante adecvate instalației și condițiilor climatice.Pentru acest tip de detectoare este obligatorie testarea funcționalității aparatului înainte de fiecare utilizare, testare care se va realiza prin apăsarea unui buton de test care va declanșa semnalizarea acustică şi luminoasă a detectorului confirmând faptul că bateria de alimentare este încărcată corespunzător şi că circuitele electronice sunt în stare de funcţionare. Detectoarele pentru medie și înaltă tensiune sunt aparate ce trebuie verificate atât la darea în utilizare, cât și periodic la intervale de timp reglementate de producător. Verificările periodice trebuie realizate în condiţii speciale, în Laboratoare avand competente pentru executarea de astfel de teste. Dispozitivele de indicare şi/sau avertizare a prezenţei tensiunii sunt echipamente portabile sau montate fix în instalaţiile electrice cu următoarele scopuri: de a avertiza personalul (prin semnalizări acustice și luminoase) asupra apropierii de o instalație aflată sub tensiune; de a avertiza personalul împotriva pătrunderii accidentale dincolo de îngrădirile mobile de protecţie ale instalaţiilor sau echipamentelor electrice interioare de medie tensiune; de a bloca accesul personalului în zonele cu pericol de electrocutare.