Dispozitive de dispersie a apei


Dispozitivele de dispersie a apei pentru turnurile de răcire au rolul să fragmenteze fluidul ce trebuie răcit (apa), în picături cu granulometrie şi arie de răspândire adecvate necesităţilor tehnologice ale acestor instalaţii şi să le distribuie cât mai uniform pe suprafaţa irigată a turnului, pe cât posibil, fără a stropi elementele constructive ale acestuia (grinzi, planşeul bazinului de distribuţie a apei, peretele interior al coşului de tiraj ş.a.). Societatea noastră produce diverse modele de dispozitive de dispersie, fiecare dintre ele având roluri şi destinaţii precise în cadrul proiectului tehnologic al turnului de răcire. Dispozitivele de dispersie a apei sunt ansambluri realizate din piese obţinute din injecţie, din polipropilenă ignifugată sau neignifugată.