Joasă Tensiune


Scurtcircuitoarele pentru instalaţii electrice de joasă tensiune sunt realizate în diverse variante constructive adaptate diferitelor forme ale instalaţiilor electrice de joasă tensiune: - linii electrice aeriene cu conductoare neizolate; - linii electrice aeriene cu conductoare torsadate; - posturi de transformare, firide şi cutii de distribuţie de joasă tensiune; - conductoare izolate de joasă tensiune prevăzute cu cleme de perforare (tip ENEL).