Umplutura peliculara tip R27


SKU: R27
Categorie:

Umplutura de turn R27 este de tip pelicular. Se prezintă sub forma unor module paralelipipedice alcătuite din folii gofrate, alăturate, din PVC sau polipropilenă ignifugată.

Umplutura de turn R27 poate echipa turnuri de răcire în contracurent şi curenţi transversali cu tiraj natural sau cu tiraj forţat. Umplutura R27 se poate utiliza deasemenea la: decantarea apei, sisteme de colectare şi infiltrare a apelor pluviale, sisteme de epurare biologică a apelor uzate, umidificatoare, instalaţii de spălare a gazelor.

Modulele de umplutura de turn de racire se utilizează în unul sau mai multe straturi suprapuse.

Denumire parametru Valoare
Agentul de răcire Aer atmosferic cu sau fără noxe industriale
Temperatura apei la intrarea în umplutură (0C) 5 ÷ 55
Temperatura aerului la intrarea în umplutură (0C) -25 ÷ 55
Grosimea foliei netermoformate (mm) 0,6
Distanţa medie dintre plăci, h (mm) 27 ± 1
Înălţime modul, H   Standard (mm)
Minim (mm)
603 ± 3
300 ± 3
Lungime modul, L (mm) 500K ± 20, K=1,2,3,4,5
Lăţime modul, l       Standard (mm)
Maxim (mm)
500
1000
Greutatea* (kg/m3) 28,9
Densitatea de stropire economic aplicabilă (m3/m2h) 3 ÷ 15

Umplutura R27 este alcătuită din folii termoformate din PVC sau din polipropilenă ignifugată, care prin alăturare şi lipire/sudare între ele formează pachete (module) de diverse dimensiuni.

Pentru intensificarea proceselor de schimb de căldură şi substanţă ce se realizează în volumul umpluturii, plăcile individuale se succedă astfel încât aliniamentele gofrajelor plăcilor adiacente să se încrucişeze între ele.