Umplutură de turn


Performanţele termotehnice de ansamblu ale turnurilor de răcire sunt influenţate în cea mai mare măsură de caracteristicile funcţionale ale umpluturilor de turn utilizate în cadrul sistemelor de răcire. ROMIND T&G poate livra atât umplutură peliculară (R27) cât şi umplutură mixtă (hibridă) de tip reţea (R80). Principalele calităţi ale acestor umpluturi sunt: - performanţe termotehnice foarte bune; - indice cost de achiziţie / eficacitate foarte bun; - rezistenţă la factorii fizico - chimici şi biologici din apă şi aer; - durata mare de viaţă în exploatare; - rezistenţă la foc (materiale ignifuge sau ignifugate); - greutate mică pe unitatea de volum; - volum redus la transport (dacă elementele constitutive sunt în stare neasamblată); - productivitate mare la montajul în instalaţie; - nu poluează mediul ambiant. În cadrul ofertei pentru fiecare aplicaţie în parte, ROMIND T&G stabileşte prin calcul tehnico-economic, volumul necesar de umplutură şi modalitatea optimă de configurare a acesteia, în funcţie de tipul şi caracteristicile dimensionale ale turnului de răcire, de cerinţele funcţionale impuse de beneficiar şi de parametrii meteorologici din zona obiectivului. Moduri de livrare pentru umplutura de turn: a) Sub formă de elemente constitutive individuale neasamblate, ceea ce permite micşorarea volumului la transport; asamblarea în pachete a elementelor individuale între ele se efectuează in situ de către cumpărător, cu ajutorul unor bride de legătură (cazul umpluturii R80) sau prin lipire cu adezivi (cazul umpluturii R27). b) Sub formă asamblată în pachete (module) ce urmează a fi montate direct în turnul de răcire pe un sistem de susţinere adecvat.