Scurtcircuitor universal polifazat pentru LEA JT cu conductoare neizolate si torsadate


Categorie:

  

Cod: Msp – 1 – nxSf/If – Sp/Ip – O/F/p

Scurtcircuitorul universal polifazat pentru LEA JT poate fi utilizat la legarea la pământ şi în scurtcircuit a tuturor tipurilor de linii electrice aeriene de joasă tensiune din România.

În cazul lucrărilor pe linii electrice aeriene cu conductoare torsadate prevăzute cu conectori de tensiune COT 10-95 A (Romind T&G) se utilizează subansamblul de scurtcircuitare ale cărui fişe sunt astfel executate încât permit cuplarea la conectorii COT 10-95A, subansamblul de legare la pământ şi electrodul de împământare.

În cazul lucrărilor pe linii electrice aeriene cu conductoare torsadate prevăzute cu conectori de tensiune tip DPS (Eximprod) se utilizează subansamblul de scurtcircuitare în ale cărui fişe se cuplează adaptoarele de cuplare la conectori DSP (din set), subansamblul de legare la pământ şi electrodul de împământare.

În cazul lucrărilor pe linii electrice aeriene cu conductoare neizolate se utilizează subansamblul de scurtcircuitare ale cărui fişe se cuplează la clemele de legare la fază cu mâner nedemontabil (din set), subansamblul de legare la pământ şi electrodul de împământare. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de aplicare se poate utiliza bastonul prelungitor electroizolant care poate fi cuplat la clemele de legare la fază cu mâner nedemontabil.

Scurtcircuitorul se livrează în husă de transport.

Denumire parametru

Valoare

Tensiunea nominală de utilizare Un (kV)

max. 1

Secţiunea cablului de legare la fază Sf şi legare la pământ Sp (mm2)

16

25

35

Curent nominal de scurtcircuit pentru t = 1s Isc (kA)

4

6

8

Curent  nominal de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s Isd (kA)

8

12

16

Curent de încercare de scurtcircuit pentru t = 1s (kA)

4,6

6,9

9,2

Curent de încercare de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s (kA)

9,2

13,8

18,4

Factor de putere (conform SR EN 61230)

2

Lungimea cablurilor de legare la fază If (m)

max. 1

Lungimea cablului de legare la pământ Ip (m)

max. 15

Numărul clemelor de legare la fază LEA / adaptoarelor pentru conectori DPS

max. 7

Lungimea de protecţie a bastonului electrizolant (m)

0,35

Lungimea totală de protecţie a bastonului electroizolant, folosind prelungitorul (m)

0,84

Diametrul conductorului pe care poate fi aplicată clema de legare la fază (mm)

5 … 16

Secţiunea conductorului pe care poate fi aplicată clema de legare la fază (mm2)

25 … 120

Tipul conectorilor pe care se poate montascurtcircuitorul

COT 10-95 A (Romind)
tip DPS (Eximprod)

Scurtcircuitorul este compus din mai multe subansambluri şi componente:

  Subansamblul de scurtcircuitare este prevăzut cu:
– fişe de cuplare pentru conectori de tensiune tip COT 10-95A  – “n” = 4…7 bucăţi
– cabluri de scurtcircuitare – 3…6 bucăţi
– cablu de conectare la subansamblul de legare la pământ prevăzut cu mufă priză – 1 bucată

  Subansamblul de legare la pământ este prevăzut cu:
– mufă fişă pentru conectare la subansamblul de scurtcircuitare – 1 bucată
– cablu de legare la pământ – 1 bucată
– clemă manuală de legare la pământ – 1 bucată

Set de cleme de legare la fază pentru LEA JT neizolate -“n” = 4…7 bucăţi

  Set de adaptoare de cuplare la conectori DPS -“n” = 4…7 bucăţi

  Baston prelungitor electroizolant – 1 bucată

  Electrod de legare la pământ (ţăruş) – 1 bucată