Domeniul de utilizare: realizarea unor puncte fixe, permanente, de montare a clemelor de legare la fază ale scurtcircuitoarelor în stații electrice de înaltă / medie tensiune, pe conductoare cu secțiune rotundă în scopul îmbunătățirii condițiilor de montare a scurtcircuitoarelor.

Mod de montare: manual, la înălțime, în timpul lucrărilor de revizie, cu scoaterea de sub tensiune a instalației. Aplicarea se face pe conductori flexibili multifilari sau bare rigide cu secțiune rotundă, utilizând scule adecvate care permit strângerea fermă a cuplei pe conductor și respectând cu strictețe instrucțiunile de montare.

 

Denumire parametru

Valoare

Curent nominal de scurtcircuit pentru t=1s Isc (kA)

30

Curent nominal de şoc pentru t=0,02s Isd (kA)

75

Curent de încercare de scurtcircuit pentru t=1s (kA)

34,5

Curent de încercare de şoc pentru t=0,02s (kA)

86,25

Valoarea nominală a factorului de vârf

2,5

Diametrele nominale ale conductoarelor flexibile multifilare ØD (mm)

19 – 36

Secţiunea conductoarelor flexibile multifilare (mm2)

185 – 680

Componente:

Corp – 1 bucată

Capac – 1 bucată

Organe de asamblare – 2 seturi