Domeniul de utilizare: realizarea unor puncte fixe, permanente, de montare a clemelor de legare la fază ale scurtcircuitoarelor în stații electrice de înaltă / medie tensiune, pe conductoare cu secțiune rotundă în scopul îmbunătățirii condițiilor de montare a scurtcircuitoarelor.

 

Mod de montare: manual, la înălțime, în timpul lucrărilor de revizie, cu scoaterea de sub tensiune a instalației. Aplicarea se face pe conductori flexibili multifilari sau bare rigide cu secțiune rotundă, utilizând scule adecvate care permit strângerea fermă a cuplei pe conductor și respectând cu strictețe instrucțiunile de montare.

 

Denumire parametru

Valoare

Curent nominal de scurtcircuit pentru t = 1s Isc (kA)

30

Curent de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s Isd (kA)

75

Diametrele nominale ale barelor rotunde rigide ØD (mm)

55; 80

Componente:

Corp – 1 bucată

Capac – 1 bucată

Organe de asamblare – 2 seturi