Turnuri de răcire


Societatea noastră pune la dispoziţia clienţilor săi soluţii tehnico-economice optimizate pentru rezolvarea oricăror probleme cu care aceştia se confruntă în domeniul turnurilor de răcire sau al circuitelor de răcire. Soluţiile tehnico-economice oferite de societatea noastră garantează obţinerea de reduceri semnificative ale cheltuielilor de investiţii şi de exploatare şi totodată creşterea productivităţii instalaţiilor de răcire. Economiile de combustibil sau energie realizate ca urmare a aplicării practice a soluţiilor propuse vor permite amortizarea rapidă a cheltuielilor de investiţii efectuate pentru repararea / modernizarea turnului de răcire. Societatea ROMIND T&G: - produce şi livrează componente funcţionale moderne pentru turnuri de răcire noi sau pentru reabilitarea / retehnologizarea / modernizarea turnurilor de răcire existente, de orice tip şi capacitate. - livrează la cheie turnuri de răcire de capacitate mică sau medie, cu ventilare mecanică (tiraj forţat). - furnizează servicii de asistenţă tehnică, inginerie tehnologică, studii de soluţie, expertizare funcţională (probe de performanţă), pentru turnuri de răcire şi circuite de răcire. Principalele avantaje ale folosirii produselor şi serviciilor noastre în domeniul turnurilor de răcire sunt următoarele: - garanţia punerii în operă a celor mai bune soluţii tehnice, profesionale, optimizate pentru obiectivul concret; - garanţia achiziţionării unor echipamente de calitate superioară, certificate şi agrementate; - garanţia livrării la timp a produselor şi serviciilor solicitate (documentaţie tehnică de execuţie, echipamente funcţionale, lucrări de asamblare şi montaj); - garanţia realizării unor indicatori tehnici şi economici superiori în exploatare ce conduc la realizarea de economii prin reduceri de costuri de producţie: - reduceri semnificative ale temperaturilor apei recirculate prin instalaţiile tehnologice; - reduceri semnificative ale consumurilor energetice pentru pomparea apei şi ventilarea aerului; - creşteri ale randamentelor proceselor tehnologice deservite de turnul de răcire; - îmbunătăţirea operabilităţii şi reducerea costurilor de întreţinere / exploatare (echipamentele funcţionale necesită întreţinere redusă şi au durată mare de viaţă); - reducerea necesarului de apă de adaos şi a pierderilor de apă; - reducerea poluării mediului prin: micşorarea pierderilor de apă prin antrenare de picături, reducerea poluării chimice şi termice, reciclabilitatea materialelor, reducerea zgomotului; - cresterea securităţii şi fiabilităţii în exploatare, prin evitarea incidentelor şi avariilor în instalaţie, creşterea duratei de viaţă a echipamentelor, evitarea incendiilor sau îngheţului în interiorul turnului de răcire, limitarea problemelor cauzate de eroziune, coroziune, givraj al palelor ventilatorului.

  • 1
  • 2