Detectoare de joasă tensiune


Detectoarele de tensiune pentru instalaţii electrice de joasă tensiune 
    • sunt aparate multifuncționale
(multitestere) 
    astfel concepute încât pe lângă detecția și semnalizarea prezenței tensiunii să poată realiza și verificarea succesiunii fazelor în reţelele electrice trifazate de joasă tensiune, verificarea continuității unui circuit electric, depistarea defectelor de izolație sau măsurarea valorii unor rezistențe.
    • Pentru o alegere informată a detectoarelor (multitesterelor) de joasă tensiune, vă recomandăm să citiți articolul din link-ul următor:
CATegorii de securitate pentru aparate de joasa tensiune