Echipamente pentru lucrări la înălțime - Page 2 of 6 - Romind

Echipamente pentru lucrări la înălțime


Echipamentele destinate lucrului la înălţime asigură următoarele funcţii principale:
  • Permit accesul operatorilor la zonele de lucru aflate la înălţime (scări şi platforme);
  • Asigură lucrătorii în timpul urcării / lucrului / coborârii în cadrul lucrărilor efectuate la înălţime (cârlige, dispozitive şi suporţi de ancorare, centuri, mijloace de legătură, carabiniere, etc);
  • Asigură oprirea căderii şi absorbirea şocului în cazul căderii (opritoare de cădere, absorbitoare de energie).
În timpul desfășurării unei activităţi la înălţime (2 m faţă de sol sau de o bază de referință)*, atunci când există pericolul căderii în gol, personalul muncitor trebuie dotat cu echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Lipsa unei dotări corespunzătoare, perceperea incorectă a importanței purtării echipamentului, utilizarea unui echipament neadecvat sau uzat, utilizarea incorectă a unui echipament reprezintă tot atâtea cauze ale producerii accidentelor prin cădere de la înălţime.
* baza de referință - reprezintă un loc amenajat, unde au fost luate măsuri de protecţie integrată şi unde nu mai există pericolul căderii în gol.

Prin „echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime" este definită totalitatea elementelor şi componentelor montate într-o anume succesiune, fie în scopul prevenirii căderii de la înălţime, fie în scopul opririi căderii într-un mod cât mai pentru sigur, rapid și neprimejdios pentru utilizator. In cadrul acestor echipamente de protecție se încadrează dispozitivele și suporții flexibili de ancorare (linia vieții), opritoarele de cădere, centurile individuale de protecție și mijloacele de lucru auxiliare ale acestora, dispozitivele de salvare.