Indicatoare de securitate (IDS) – Afise de informare (AII)


SKU: IDS / AII
Categorie:

Domeniu de utilizare: Afişele de informare şi instruire şi indicatoarele de securitate (IDS) sunt materiale de avertizare care respectă grafica şi simbolurile, coloritul şi tipo-dimensiunile prevăzute de normele legislative în vigoare:
– Directiva Comunităţii Europene nr. 92/58/EEC-1992;
– Standardelor românesti în vigoare;
– Prescripţiile Minime de Siguranţă şi Sănătate la locul de muncă;
– Normele Generale de Protecţie a Muncii.

Textele însoţitoare ale indicatoarelor pot fi scrise în limba română sau bilingv (română şi engleză)
si pot fi modificate la cererea beneficiarului în funcţie de aplicaţia unde sunt utilizate.

Indicatoarele de securitate pot fi de următoarele tipuri:
• Interzicere • Informare generală • Avertizare
• Prim ajutor • Măsuri de protecţia muncii • Obligativitate
• Paza şi stingerea incendiilor • Indicatoare combinate

Afisele de informare şi instruire:
– „Lucrări în instalaţii electrice scoase de sub tensiune – Măsuri tehnice obligatorii”
– „Primul ajutor în caz de electrocutare”
reprezintă desene industriale protejate.