Separatoare de picături


Separatoarele de picături sunt utilizate pentru reţinerea picăturilor de apă antrenate de fluxul de aer (picături care sunt generate prin împrăştierea apei în dispozitivele de dispersie) în turnuri de răcire în contracurent şi la turnuri în curenţi transversali, cu tiraj natural sau cu tiraj forţat. Separatoarele de picături reţin de regulă picăturile mai mari de 50 microni. Picăturile de dimensiuni mici (sub 10 microni), provenite din condensarea vaporilor de apă (care constituie ceaţa din "panaşul" turnului) nu sunt reţinute de separatoarele de picături. Apa separată din fluxul de aer se returnează sub formă de picături mari în apa recirculată. Prezenţa separatoarelor de picături în turnurile de răcire asigură: - protecţia vecinătăţilor contra poluării chimice şi biologice (bacteriile şi sărurile rămân în circuit) şi contra apariţiei poleiului şi a chiciurei pe timp de iarnă; - reducerea pierderilor de apă şi a cheltuielilor pentru procurarea şi tratarea apei; - în cazul turnurilor de răcire cu tiraj forţat se reduce rata erodării palelor ventilatoarelor, crescând durata de viaţă a acestora.