Detectoare de tensiune


Detectoarele de tensiune și dispozitivele de indicare /avertizare a prezenţei tensiunii sunt echipamente electronice utilizate pe scară largă ca dispozitive de protecţie împotriva riscurilor electrice, având ca principal rol acela de a detecta și semnaliza prezența tensiunii, în instalații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune. Detectoarele de tensiune sunt aparate destinate verificării prezenţei / lipsei tensiunii (VLT) în toate tipurile de instalaţii electrice. Detectoarele semnalizează atât optic cât şi acustic prezenţa tensiunii în instalația electrică verificată. Detectoarele de tensiune sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61243 şi se află într-o permanentă stare de veghe, apte pentru efectuarea VLT-ului.

  • 1
  • 2