Testere pentru instalații electrice


Aparatura electronică conţinută în prezenta grupă de produse este destinată electricienilor ce efectuează operaţiuni curente de întreţinere, reparaţii şi verificări în instalaţii electrice de joasă tensiune. Aparatele au un design ergonomic compact şi permit efectuarea în condiţii de siguranţă a măsurătorilor de parametri electrici din instalaţii (tensiune alternativă / continuă; rezistenţe; capacităţi; curenţi; frecvenţe, etc).