Scurtcircuitor pentru cleme de perforare – tip WBT (model ENEL)


Categorie:

 

Scurtcircuitorul mobil tip WBT pentru cleme de perforare montate pe conductoare torsadate de joasă tensiune este proiectat şi realizat conform specificaţiei ENEL EM/SCC 0013 RO. Clemele de legare la fază tip pensetă se pot conecta în socluri speciale cu diametrul găurii de 8 mm sau la clemele de perforare realizate în conformitate cu specificaţia tehnică ENEL, EA 0138 RO.

Subansamblul de legare în scurtcircuit este realizat din două cabluri, cu lungimi de 300 mm, respectiv 375 mm, conectate la mijloc prin intermediul unei mufe centrale. Capetele cablurilor sunt prevăzute cu cleme de legare la faze, tip pensetă.
Subansamblul de legare la pământ este realizat dintr-un cablu cu lungimea de 2000 mm, prevăzut la capete cu o clemă de legare la fază, tip pensetă, respectiv cu o clemă manuală de legare la pământ.
Clema manuală de legare la pământ se poate monta pe bare plate cu grosimea de max. 20 mm.

Denumire parametru

Valoare

Secţiunea cablului de legare la fază şi legare la pământ (mm2)

16

Curentul nominal de scurtcircuit pentru t = 0,2 s Isc (kA)

8

Curent de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s Isd (kA)

16

Scurtcircuitorul conţine următoarele componente:
Subansamblu de legare la faze format din:
– cleme de legare la fază – 4 bucăţi;
– cabluri de legare la fază – 2 bucăţi;
– mufă centrală – 1 bucată.
Subansamblu de legare la pământ format din:
– clemă de legare la mufa centrală – 1 bucată;
– cablu de legare la pământ – 1 bucată;
– clemă de legare la pământ – 1 bucată;

Scurtcircuitorul se livrează în cutie de transport.