Mănuşi electroizolante - Romind

Mănuşi electroizolante

 
SKU: Clasele 00 - 0 (JT) / 1 - 2 - 3 (MT)
Categorie:

Mănuşile electroizolante sunt echipamente individuale de protecţie frecvent utilizate de electricieni ca mijloc auxiliar de protecţie împotriva electrocutărilor, în toate tipurile de instalaţii electrice de joasă tensiune şi înaltă tensiune. Mănuşile electroizolante se constituie ca o barieră în calea trecerii curentului electric între conductorul aflat sub tensiune şi pământ, prin intermediul corpului uman.

Mănuşile electroizolante sunt executate din latex natural şi prezintă pe lângă proprietăţile de izolator electric şi alte caracteristici de protecţie împotriva unor substanţe sau medii care pot afecta corpul uman:
A: rezistenţă la acizi;
H: rezistenţă la ulei;
Z: rezistenţă la ozon;
C: rezistenţă la temperaturi foarte joase (-40°C)
R: cumulează caracteristicile protective de tip A, H, Z

Mănuşile electroizolante sunt dispozitive de protecţie care necesită verificare dielectrică periodică pentru a se asigura că sunt menţinute proprietăţile izolante ale acestora. Tensiunile la care sunt verificate aceste echipamente se numesc tensiune de ţinere* / tensiune de încercare** iar valorile lor sunt reglementate de standarde în funcţie de tensiunea de utilizare. Verificările periodice trebuie realizate în condiţii speciale, în Laboratoare autorizate special pentru astfel de teste de către RENAR.

* Tensiune de ţinere = valoare specificată a tensiunii pe care o mănuşă trebuie să o suporte fără conturnare, amorsare, străpungere sau alt efect electric atunci cand tensiunea este aplicată în condiţiile specificate de standard.

** Tensiune de încercare = valoare specificată a tensiunii aplicate unei mănuşi pe parcursul unei perioade definite de timp, în condiţii specificate de standard, pentru a verifica dacă nivelul de izolaţie electrică este mai mare decât o valoare dată.

În cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea Laboratorul de încercări la înaltă tensiune, laborator care respectă cerinţele SREN ISO/CEI 17025:2005 privind laboratoarele de încercări electrice şi este atestat prin acreditare de către ORGANISMUL NAȚIONAL DE CERTIFICARE – RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică.

MĂSURĂ SANITARĂ OBLIGATORIE:
Echipamentele de protecție aduse / trimise la noi cu cerința de a fi verificate periodic trebuie să fie prezentate într-o stare curată (cizmele electroizolante, mănușile electroizolante, prăjinile electroizolante, detectoarele de tensiune, scurtcircuitoarele, echipamentele de lucru la înălțime SĂ NU FIE MURDARE de noroi, ulei, etc).

În condiţiile actualei crize sanitare, vă informăm că NU vom recepționa echipamente murdare pentru verificări.

Clasa

Categorie

Tensiunea maximă de utilizare (V c.a.)

Tensiunea de încercare
(V c.a.)

Tensiunea de ţinere (străpungere)
(V c.a.)

00

AZMC

500

2500

5000

00

RC

500

2500

5000

0

RC

1000

5000

10000

1

RC

7500

10000

20000

2

RC

17000

20000

30000

3

RC

26500

30000

40000

 

 

 

 

 

 

    [recaptcha]

    Există 2 clase de mănuşi electroizolante pentru lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune (clasele 00 şi 0) şi 3 clase de mănuşi electroizolante pentru lucrări în instalaţii electrice de medie tensiune (clasele 1, 2, 3).