Pentru a putea oferi clienţilor săi buletine de verificare electrică pentru produsele furnizate, societatea noastră a investit în construirea şi acreditarea unui Laborator de încercări la înaltă tensiune. Începând din septembrie 2008, Laboratorul nostru de încercări îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu specificaţiile standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, acreditare obţinută de la Organismul naţional de acreditare – RENAR.