Servicii de verificări electrice

Servicii de verificări electrice


In cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea şi Laboratorul de încercări la înaltă tensiune. Laboratorul nostru de încercări satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este atestat prin acreditare de către RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică (electrocutare).

    Servicii de verificari electrice

    Servicii de verificari electrice

    VEZI DETALII