Servicii de verificări electrice


In cadrul societăţii ROMIND T&G îşi desfăşoară activitatea şi Laboratorul de încercări la înaltă tensiune. Laboratorul nostru de încercări satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este atestat prin acreditare de către RENAR să efectueze încercări de natură electrică la produse destinate protecţiei lucrătorilor la riscuri de natură electrică (electrocutare).