Echipamente pt delimitare zona de lucru

Echipamente pt delimitare zona de lucru


Mijloacele de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru au rolul de a asigura prevenirea accidentării membrilor formaţiei de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru. Delimitarea materială a zonei de lucru se realizează prin îngrădiri provizorii mobile care au rolul de a evidenţia clar zona de lucru. Uzual pe aceste elemente de îngrădire se recomandă montarea de indicatoare de securitate cu rol de avertizare.