Adaptoare

Adaptoare


Adaptoarele sunt dispozitive care fac legătura între sistemele de cuplare din vârful prăjinilor şi alte echipamente utilizate la lucrări / manevre în instalaţii electrice exterioare de medie şi înaltă tensiune. Adaptoarele AF E-C, AR E-C şi AB/DTTU-Tv pot fi utilizate la prăjinile modulare tip PMU şi PMP, prevăzute cu sistem de cuplare tip baionet. Adaptoarele AC/DTTU-Tv, AR C-C, ACMIT/C şi ACAI/C pot fi utilizate la prăjinile telescopice tip PTU, prevăzute cu sistem de cuplare cu locaş hexagonal.