Accesorii pentru prăjini


Pentru a permite utilizarea prăjinilor în diverse scopuri acestea pot fi însoțite de o serie de alte echipamente, adaptoare şi accesorii. Adaptoarele sunt dispozitive care fac legătura între sistemele de cuplare din vârful prăjinilor şi alte echipamente utilizate la lucrări / manevre în instalaţii electrice exterioare de medie şi înaltă tensiune. Accesoriile sunt dispozitive utilizate împreună cu prăjinile electroizolante pentru realizarea diverselor lucrări / manevre în instalaţii electrice.